Aanwijzing kantonrechter op verzoek van vereffenaar

Een nalatenschap wordt vereffend wanneer een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard of wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. In een van de artikelen van Boek 4 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat vereffenaars verplicht zijn aan de kantonrechter alle gewenste inlichtingen te verstrekken en om de aanwijzingen van de kantonrechter te volgen. 

 

Onlangs ontving een kantonrechter van een vereffenaar het verzoek om een aanwijzing te geven aan de vereffenaar of de vereffenaar de actio pauliana al dan niet moest inroepen. De actio pauliana kan worden ingeroepen door een schuldeiser met als doel een benadelende rechtshandeling te vernietigen. Hiervoor is nodig dat het gaat om een onverplichte rechtshandeling, waarbij de schuldenaar wist of behoorde te weten dat hierdoor een of meer schuldeisers benadeeld zouden worden in hun verhaalsmogelijkheden. 

De kantonrechter van de Rechtbank Rotterdam oordeelde op 5 september 2018 (ECLI:NL:RBROT:2018:7592) over dit verzoek van de vereffenaar. De kantonrechter overweegt in dit kader dat de kantonrechter er niet is om voorlichting in het algemeen te geven of in specifieke situaties de vereffenaar te adviseren. De inlichtingenplicht en de plicht om aanwijzingen van de kantonrechter op te volgen zijn in het leven geroepen voor de toezichthoudende functie van de kantonrechter bij de vereffening van nalatenschappen. Dat betekent niet dat de vereffenaar al zijn voorgenomen handelingen (zoals een beroep op de actio pauliana) ter goedkeuring voor hoeft te leggen aan de kantonrechter. Het verzoek dat door de vereffenaar gedaan is, leent zich niet voor het geven van een aanwijzing, nu het de toezichthoudende taak van de kantonrechter te buiten gaat en het al dan niet inroepen van de actio pauliana tot de gebruikelijke taken van de vereffenaar behoort.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.