Automatisch gezag voor ongehuwden en niet-geregistreerde partners bij erkenning kind

Ongehuwden en niet-geregistreerde partners die op dit moment een kind verwachten, zijn niet automatisch belast met het gezamenlijke gezag als het kind wordt erkend. Hier komt binnenkort verandering in. Het wetsvoorstel dat regelt dat ook ongehuwden en niet geregistreerde partners bij erkenning van het kind automatisch het gezamenlijk gezag krijgen, is op 22 maart 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Ongehuwden en niet-geregistreerde partners zullen bij de inwerkingtreding van deze wet automatisch belast zijn met het gezamenlijk gezag bij de erkenning van het kind.

Gezag over kinderen: het juridisch kader

Kinderen kunnen maximaal twee (juridische) ouders hebben. De wet bepaalt dat de vrouw uit wie het kind wordt geboren, de moeder van het kind is. Is de moeder van het kind ten tijde van de geboorte gehuwd of heeft zij een geregistreerd partner dan is deze partner automatisch juridisch ouder en samen met de moeder van het kind belast met het gezag. De ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder dient voor het juridisch ouderschap het kind te erkennen. Daarnaast brengt deze erkenning niet automatisch het gezamenlijk gezag met zich mee. Voor het gezamenlijk gezag is namelijk nog een aparte handeling vereist. De ongehuwde of niet-geregistreerde partners dienen gezamenlijk een aantekening te maken in het gezagsregister van de rechtbank.

Gezag over kinderen: de achtergrond

De huidige regeling beantwoordt niet meer aan de wensen van de hedendaagse samenleving waarin steeds meer kinderen buiten een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden geboren. Daarnaast zijn veel ongehuwde en niet-geregistreerde partners niet op de hoogte van het feit dat het gezag naast de erkenning nog afzonderlijk moet worden aangetekend. Dit kan tot de nodige discussies en procedures leiden als bijvoorbeeld ongehuwde en niet-geregistreerde partners uit elkaar gaan en blijkt dat slechts één van hen is belast met het gezag.

Met onderhavig wetsvoorstel is het onderscheid binnenkort verleden tijd. Wanneer een ongehuwde of niet-geregistreerde partner van de moeder het kind erkent, oefenen de moeder en de erkenner gezamenlijk het gezag over het kind uit. Wanneer de nieuwe wet in werking zal treden is nog niet bekend.

 

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.