Belastingplan 2019 en erfbelasting

Heeft u een erfenis ontvangen en is het bedrag hoger dan de voor u geldende vrijstelling? Dan bent u hierover erfbelasting verschuldigd. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. In dit belastingplan is met betrekking tot de erfbelasting bepaald dat er voor sterfgevallen vanaf 2019 geen belastingrente verschuldigd is als binnen acht maanden na het overlijden van erflater om een voorlopige aanslag erfbelasting is verzocht of de aangifte erfbelasting is ingediend en de aanslag conform deze aangifte wordt vastgesteld. 

 

Daartoe wordt de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen gewijzigd. Aan artikel 30g van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen wordt een nieuw vierde lid toegevoegd: “Geen belastingrente wordt in rekening gebracht ingeval de belastingaanslag ter zake van een overlijden is vastgesteld overeenkomstig een verzoek of overeenkomstig een ingediende aangifte indien het verzoek, onderscheidenlijk de aangifte, is ontvangen voor de eerste dag van de negende maand na het overlijden. 

Krijgt u vanaf 2019 te maken met een nalatenschap waarin u erfgenaam bent, dan kunt u er dus voor zorgen dat u geen belastingrente verschuldigd bent over de erfbelasting die u over uw erfdeel af moet dragen. De belastingrente in het kader van erfbelasting bedraagt 4%, dus het is bij grotere erfenissen zeker de moeite waard om binnen de eerder genoemde termijn van acht maanden te blijven.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.