Beneficiair aanvaard, of toch niet?

Bij testament of op grond van de wet kan iemand worden aangewezen als erfgenaam. In dat geval heeft men een drietal keuzes. De nalatenschap kan zuiver worden aanvaard, de nalatenschap kan beneficiair worden aanvaard en de nalatenschap kan worden verworpen.

 

Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap heeft tot gevolg dat men alle bezittingen en schulden erft, ook wanneer de schulden de baten overtreffen. Het zuiver aanvaarden van een erfenis kan door het afleggen van een verklaring van zuivere aanvaarding bij de griffie van de rechtbank. Het is ook mogelijk dat de erfgenaam de nalatenschap zuiver aanvaardt vanwege het feit dat hij/zij bepaalde handelingen heeft verricht waaruit kan worden opgemaakt dat de nalatenschap zuiver is aanvaard. Om deze handelingen ging onderstaand rechtszaak.

Zuivere aanvaarding

In een zaak die werd voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag was erflaatster overleden op 1 mei 2010. Op 15 juni 2010 werd de nalatenschap door een van de erfgenamen beneficiair aanvaard. De andere erfgenaam stelde zich op het standpunt dat de nalatenschap door deze erfgenaam zuiver was aanvaard doordat zij vóór de beneficiaire aanvaarding kosten heeft betaald uit de nalatenschap. Zo had de erfgename op de dag dat zij de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaarde een bos bloemen gekocht voor de notaris die haar had geholpen. De kosten hiervan
(€ 21,00) heeft zij toen gepind van de bankrekening van de erflaatster.

Daarnaast had erflaatster vóór haar overlijden een contract gesloten waarbij zij opslagruimte huurde. De erfgename heeft na het overlijden, maar vóór de beneficiaire aanvaarding de verschuldigde huur betaald van de rekening van erflaatster. Ook werd er na afloop van de crematie gedineerd met een aantal personen. De kosten (€ 515,30) hiervan heeft zij betaald van de rekening van erflaatster. Na de beneficiaire aanvaarding is dit geld terugbetaald. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake was van zuivere aanvaarding. De andere erfgenaam ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof Den Haag heeft zich op 27 augustus 2017 over deze zaak uitgesproken. Ook het gerechtshof is van oordeel dat er geen sprake was van zuivere aanvaarding door de erfgenaam.

Zo oordeelde het gerechtshof onder andere dat een diner van deze omvang als afsluiting en dank aan de personen die hebben geholpen bij en zorg hebben gedragen voor een passende uitvaart van erflaatster onder de kosten van de begrafenis vallen, ook al is er sprake van een nalatenschap met zeer beperkte omvang.

Het gerechtshof neemt daarbij tevens in aanmerking dat de erfgenaam het geld heeft terugbetaald. Bij haar bestond niet de bedoeling voor om gelden aan de nalatenschap te onttrekken ten nadele van schuldeisers. In dit geval kan niet worden gezegd dat zij zich ondubbelzinnig als zuiver aanvaard hebbende erfgenaam heeft gedragen.

Deze uitspraak betrof een uitspraak naar oud recht. Sinds 1 september 2016 is het privé vermogen van een erfgenaam beter beschermd. Dit volgt uit de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden.

Sinds 1 september 2016 is er meer bescherming voor erfgenamen. Er is vanaf dit moment pas sprake van zuivere aanvaarding door handelen als goederen van de erfenis worden verkocht of wanneer deze op een andere manier aan het verhaal van eventuele schuldeisers worden onttrokken. Ook bestaat er sindsdien een “herkansingsmogelijkheid” voor schulden die een erfgenaam niet kende of behoorde te kennen. Binnen drie maanden na ontdekking van deze schulden kan de kantonrechter verzocht worden om een machtiging te verlenen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.