De bv in echtscheiding: stilzwijgende beëindiging arbeidsovereenkomst ex-echtgenote?

Bescherming werknemer

In het Nederlandse arbeidsrecht wordt een werknemer in belangrijke mate beschermd. Zo mag een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet zomaar beëindigd worden. Als een werknemer niet instemt met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst, zal de werkgever toestemming voor opzegging moeten vragen bij het UWV of een verzoek tot ontbinding van de overeenkomst in moeten dienen bij de kantonrechter. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden is er sprake van een stilzwijgende beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Stilzwijgende beëindiging arbeidsovereenkomst?

Op 4 juli 2017 moest het Gerechtshof Den Haag zich buigen over de vraag of er sprake was van een stilzwijgende beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Het ging om een man – directeur-grootaandeelhouder en enig bestuurder van een bv – en een vrouw die in november 2012 van elkaar gescheiden zijn. Tot het moment dat de vrouw de echtelijke woning heeft verlaten, heeft de bv maandelijks een bedrag van € 843,76 aan de vrouw overgemaakt. Na de echtscheiding ontstaat er tussen partijen discussie over de vraag of de vrouw nog in loondienst is van de bv en of zij aanspraak kan maken op achterstallig loon. De man stelt zich namens de bv op het standpunt dat de arbeidsovereenkomst stilzwijgend is beëindigd.

Oordeel gerechtshof

Het gerechtshof gaat hierin mee. De bv is een relatief kleine onderneming, waarbij het kantoor “aan huis” wordt gehouden. Vanwege de ernstig verstoorde relatie tussen partijen acht het gerechtshof het ondenkbaar dat de vrouw nog werkzaamheden zou kunnen verrichten voor de bv. Ook heeft de vrouw nooit aangeboden om haar werkzaamheden te hervatten. Om die redenen oordeelt het gerechtshof dat er onder deze bijzondere omstandigheden sprake is van een stilzwijgende beëindiging van de arbeidsovereenkomst die er was tussen de bv en de vrouw.

Wilt u gaan scheiden en is de ene echtgenoot werkzaam voor de bv van de andere echtgenoot, dan is het belangrijk om daar zo snel mogelijk goede afspraken over te maken. Een advocaat of mediator kan u daarbij van dienst zijn.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.