Heeft een executeur recht op loon?

Of een executeur (voorheen: executeur testamentair) recht heeft op loon – en wat de hoogte is van dat loon – wordt in beginsel bepaald door de erflater in het testament. Indien het testament niets bepaalt over het loon van de executeur, kent de wet een standaardregeling. Artikel 4:144 lid 2 BW bepaalt dat de executeur…

Lees verder

De bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder; de Hoge Raad heeft (niet) gesproken

In een artikel op onze website van 1 augustus 2023 lieten wij u weten dat de Hoge Raad arrest zou gaan wijzen in een zaak waarin de bevoegdheden van de executeur–afwikkelingsbewindvoerder een centrale rol spelen. We schreven dit artikel naar aanleiding van een lezenswaardige conclusie van Procureur-Generaal M.H. Wissink (ECLI:NL:PHR:2023:691). In deze procedure waren onder…

Lees verder

De bevoegdheden van de executeur- afwikkelingsbewindvoerder; de Hoge Raad gaat spreken

De Hoge Raad zal arrest gaan wijzen in een zaak waarin de bevoegdheden van de executeur-afwikkelingsbewindvoerder een centrale rol spelen. De lezenswaardige conclusie van Procureur-Generaal M.H. Wissink verscheen op 9 juni 2023 (ECLI:NL:PHR:2023:691). Het arrest belooft om meerdere redenen bijzonder relevant te worden voor de erfrechtpraktijk. Wij komen daar dan ook zeker bij u op…

Lees verder

Ontoerekeningsvatbaar, maar toch onwaardig om te erven

In een testament bepaalt de erflater wie zijn erfgenamen zijn. Indien er geen testament is opgemaakt, bepaalt de wet de erfgenamen. In sommige gevallen kunnen deze erfgenamen echter geen aanspraak maken op de nalatenschap. Hiervan is sprake indien de betreffende erfgenaam ‘onwaardig’ is om te erven. Onwaardige erfgenamen Artikel 4:3 lid 1 BW beschrijft in…

Lees verder