De actio Pauliana van een kind na de wettelijke verdeling

Na de wettelijke verdeling heeft een kind een nog niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot, die de goederen van de nalatenschap van rechtswege verkregen heeft en daarmee in beginsel kan doen wat hij wil. Dat zou kunnen betekenen dat er bij het opeisbaar worden van de vordering niets meer over is om die vordering…

Lees verder

Vruchtgebruikreservebank

Aan alle erfgenamen op de ‘vruchtgebruikreservebank’: zijn er maatregelen te treffen als blijkt dat een vruchtgebruiker (ernstig) tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen? In menig nalatenschap krijgt een erfgenaam te maken met een vruchtgebruiker. Zo kan sprake zijn van een zo te noemen ‘vruchtgebruiktestament’. In dat geval heeft de erflater in zijn testament bepaald…

Lees verder