Dag van het Erfrecht

De VEAN, Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland, de vFAS, Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators, VMN, Vereniging van Mediators in het Notariaat en de EPN, Vereniging van Estate Planners in het Notariaat organiseren dit jaar op 17 juni 2022 de Dag van het Erfrecht. Advocaten Familie- & Erfrecht ondersteunt dit initiatief van harte! Het is…

Lees verder

Testeren door een onder curatele gesteld persoon

Op grond van art. 1:378 lid 1 BW kan een meerderjarige door de kantonrechter onder curatele worden gesteld, wanneer diegene tijdelijk of voor langere tijd zijn belangen niet behoorlijk waarneemt of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt. Dit moet dan het gevolg zijn van zijn lichamelijke of geestelijke toestand, of van…

Lees verder

De hoedanigheden van procespartijen in een erfrechtelijke procedure

De erfrechtadvocaat onderscheidt diverse gevallen van privatieve vertegenwoordiging van erfgenamen. Privatief betekent dat de vertegenwoordiger, met uitsluiting van de erfgenaam die vertegenwoordigd wordt, bevoegd is. Dit is anders dan in geval van bijvoorbeeld volmacht verlening, waarbij de volmachtgever naast de gevolmachtigde volledig zelfstandig bevoegd blijft tot alle (rechts)handelingen waarvoor volmacht is verleend.   Privatieve vertegenwoordiging…

Lees verder