Het loon van de executeur

Bij testament kan de erflater bepalen of de executeur (vroeger executeur testamentair genoemd) voor diens werkzaamheden al of niet een beloning toekomt. Voor het geval de erflater bij testament niets heeft bepaald over de beloning van de executeur bevat het erfrecht een standaardregeling.

Lees verder

Gedoe bij de afwikkeling van de erfenis: Botsende belangen tussen B.V. en legataris

Als een erflater tijdens zijn leven aandeelhouder was van een BV dan vallen na het overlijden zijn aandelen in de nalatenschap. Op grond van het ondernemingsrecht is het mogelijk dat de aandelen in de BV moeten worden aangeboden aan de andere aandeelhouders op het moment dat deze aandelen in een nalatenschap terecht komen. De ondernemingsrechtelijke bepalingen zijn bedoeld om het besloten karakter van de BV te waarborgen.

Lees verder