Het aanvechten van een testament en het medisch dossier van erflater

Doorbreking medisch beroepsgeheim en vaststelling wilsonbekwaamheid testateur Wanneer iemand onder behandeling komt van een arts of therapeut (hierna: ‘hulpverlener’), dan wordt een geneeskundige behandelingsovereenkomst gesloten tussen de patiënt en de hulpverlener. De wettelijke regels die van toepassing zijn op een geneeskundige behandelingsovereenkomst, zijn opgenomen in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (hierna: ‘WGBO’). De WGBO…

Lees verder

Jurisprudentie in Nederland – 23 juli 2022

Onze collega Inge Decupere schreef onlangs een annotatie in JIN over de uitspraak van de rechtbank Limburg van 18 mei jl. (ECLI:NL:RBLIM:2022:3946). De rechtbank heeft zich moeten buigen over de vraag of sprake was van een onbekende schuld waardoor een latere beneficiaire aanvaarding toelaatbaar zou zijn U kunt de annotatie van Inge Decupere hier lezen.

Lees verder

Inzage in het medisch dossier: wanneer kan dat?

Een onverwachte erfgenaam Een veelvoorkomende situatie in erfrechtland: het testament wordt op het laatste moment gewijzigd en er wordt – op zijn zachtst gezegd – een onverwachte erfgenaam benoemd. De nabestaanden die hier na het overlijden achter komen en dan vaak onterfd achterblijven vertrouwen het niet, en willen het laatste testament van de overledene aanvechten….

Lees verder