Nieuwe Huwelijksvermogensrecht Verordening in werking getreden!

Op 29 januari 2019 is de Huwelijksvermogensrecht Verordening in werking getreden. Als u te maken heeft met een internationaal geschil over het huwelijksvermogensrecht, dan bepaalt de Verordening vanaf vandaag bij welke rechter u terecht kunt.    Casus waarin je met de Verordening te maken hebt Een man met de Nederlandse nationaliteit en een vrouw met…

Lees verder

Indexering partner- en kinderalimentatie 2019

Jaarlijks wordt er door de Minister van Justitie bepaald met welk percentage de alimentatiebedragen moeten stijgen. Het percentage van deze stijging hangt af van de loonstijgingen. De Minister van Justitie heeft het indexeringspercentage voor 2019 vastgesteld op 2%.    Concreet betekent dit dat met ingang van 1 januari zowel de bedragen die betaald worden aan…

Lees verder

Kinderalimentatie en ouderschapsverlof

Kinderalimentatie Wanneer ouders gaan scheiden, komt de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie om de hoek kijken. De hoogte van de verschuldigde kinderalimentatie is afhankelijk van de wettelijke maatstaven. Dit is enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van degene die kinderalimentatie moet gaan betalen.  Draagkracht De draagkracht van de alimentatieplichtige kan…

Lees verder