Wettelijke indexering alimentatie 2022

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. Het indexeringspercentage voor 2022 is vastgesteld op 1,9 %. Dit betekent dat met ingang van 1 januari 2022 het op dat moment geldende bedrag voor alimentatie met 1,9% wordt verhoogd. De verplichting om de alimentatie te indexeren volgt uit de wet en geldt zowel voor…

Lees verder

Grenzen aan een overeenkomst over kinderalimentatie

Vanaf 2009 stelt de wet het opstellen van het ouderschapsplan verplicht voor ouders die een verzoekschrift tot echtscheiding dan wel een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. Ook afspraken over de kosten van de kinderen dienen daarin te worden opgenomen.

Lees verder