Grenzen aan een overeenkomst over kinderalimentatie

Vanaf 2009 stelt de wet het opstellen van het ouderschapsplan verplicht voor ouders die een verzoekschrift tot echtscheiding dan wel een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. Ook afspraken over de kosten van de kinderen dienen daarin te worden opgenomen.

Lees verder

Partneralimentatie bij samenlevers?

‘Onderzoek RUG: Laat samenwoners ook partneralimentatie betalen’, kopte het Algemeen Dagblad op 16 februari 2021. Dit is inderdaad één van de aanbevelingen uit het onderzoek dat is uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum. Het verloop en de resultaten hiervan zijn weergegeven in het onderzoeksrapport ‘Alimentatie van nu’.

Lees verder

Behoefte aan partneralimentatie; wat is er nodig?

De wet bepaalt dat de rechter bij echtscheidingsbeschikking of bij latere uitspraak aan de echtgenoot die niet voldoende inkomsten tot zijn levensonderhoud heeft, noch zich in redelijkheid kan verwerven op diens verzoek ten laste van de andere echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud kan toekennen.

Lees verder