De te betalen partneralimentatie en de te betalen kinderalimentatie wordt met ingang van 1 januari 2024 geïndexeerd met 6,2 %.

Ieder jaar worden de te betalen bedragen aan partneralimentatie en kinderalimentatie geïndexeerd. Het indexeringspercentage wordt jaarlijks door de Minister van Rechtsbescherming vastgesteld. Per 1 januari 2024 geldt een indexeringspercentage voor de te betalen partneralimentatie en de te betalen kinderalimentatie van 6,2%. Let op: degene die de partneralimentatie en kinderalimentatie betaalt, dient het te betalen bedrag…

Lees verder

Een niet-wijzigingsbeding bij kinderalimentatie; mag dat?

Met grote regelmaat zien wij in onze praktijk ouders die, in het kader van een (echt)scheiding, een afspraak over de bijdrage ten behoeve van de kinderen willen vastleggen die toekomstbestendig is. Sommige ouders willen in dat kader zelfs afspreken dat die bijdrage niet gewijzigd kan worden, ongeacht wat de toekomst brengt. Dit wordt een “niet-wijzigingsbeding”…

Lees verder

Vergoedingsrechten voor gehuwden, geregistreerd partners en samenwoners

Bij gehuwden en geregistreerd partners kan sprake zijn van drie verschillende vermogens, namelijk de huwelijksgemeenschap / partnerschapsgemeenschap en het eventuele privévermogen van beide echtgenoten. Bij samenwoners is sprake van ieders eigen vermogen en eventueel gezamenlijk vermogen. Van gezamenlijk vermogen is bijvoorbeeld sprake indien samenwoners samen een woning kopen. Indien een verschuiving plaatsvindt van het ene…

Lees verder

Van “liegende” advocaat naar “trusted advisor”

Een stukje geschiedenis van echtscheidingen in Nederland Al in 1796 werd in Nederland de eerste echtscheiding ooit uitgesproken. Scheiden is dus iets van alle tijden, maar zowel het traject als de advocaat die het traject begeleidt, zijn in meerdere opzichten veranderd.  Wat is er veranderd aan de echtscheidingsprocedure? En hoe begeleidt een advocaat een echtscheiding…

Lees verder