Mediation als vorm van (alternatieve) geschillenbeslechting

Een aantal van onze advocaten treedt ook veelvuldig op als mediator. Dit geldt niet alleen in het familierecht, maar ook in het erfrecht maakt mediation zijn opmars. Door middel van mediation proberen partijen op basis van vrijwilligheid en onder begeleiding en leiding van een mediator als neutrale partij tot een oplossing voor hun geschil te…

Lees verder

Mediation bij (echt) scheiding en erfenis

Het komt in geval van een (echt)scheiding of bij de afwikkeling van een nalatenschap (erfenis) regelmatig voor dat ruzie/een conflict ontstaat tussen partijen. Meestal wordt gedacht dat men in dat geval een advocaat in de arm moet nemen. Als er echter bereidheid is om in overleg te treden, althans om er samen uit te komen,…

Lees verder