Scheidingscijfers 2017

Ieder jaar publiceert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (hierna: ‘WODC’) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid cijfers ten aanzien van scheidingen. Inmiddels zijn de cijfers over het jaar 2017 bekend. Alle cijfers zijn terug te vinden op www.wodc.nl (factsheet 2018-5). Hierna worden enkele echtscheidingscijfers besproken.   Aantal scheidingen Alle rechtbanken in Nederland samen handelden…

Lees verder

Aanwijzing kantonrechter op verzoek van vereffenaar

Een nalatenschap wordt vereffend wanneer een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair is aanvaard of wanneer de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. In een van de artikelen van Boek 4 Burgerlijk Wetboek is bepaald dat vereffenaars verplicht zijn aan de kantonrechter alle gewenste inlichtingen te verstrekken en om de aanwijzingen van de kantonrechter te…

Lees verder

Belastingplan 2019 en erfbelasting

Heeft u een erfenis ontvangen en is het bedrag hoger dan de voor u geldende vrijstelling? Dan bent u hierover erfbelasting verschuldigd. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2019 gepresenteerd. In dit belastingplan is met betrekking tot de erfbelasting bepaald dat er voor sterfgevallen vanaf 2019 geen belastingrente verschuldigd is als binnen acht maanden na het…

Lees verder

Afwijkende of aanvullende afspraken bij huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden Als mensen met elkaar gaan trouwen en zij willen daarbij afwijken van het huwelijksvermogensregime dat de wetgever tot uitgangspunt heeft genomen, dan zullen zij naar de notaris moeten gaan om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. Artikel 1:115 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat afspraken over huwelijkse voorwaarden bij notariële akte moeten…

Lees verder