VereffeningsFlits mrt. ’23

Vanuit ons kennisinstituut FEIN vinden we het belangrijk en leuk om onze cursisten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen rondom de vereffening van nalatenschappen. In de VereffeningsFlits gaan wij in op enkele inhoudelijke thema’s rondom de vereffening van nalatenschappen en behandelen wij actuele ontwikkelingen en/of uitspraken met betrekking tot de…

Lees verder

Legaten van aandelen in de vereffening

In de Vereffeningsflits van juni 2022 (het legaat in de vereffening) kon u al lezen over legaten in de vereffening. Dit betrof een algemeen overzicht van aandachtspunten hoe met legaten en legatarissen moet worden omgegaan tijdens de vereffeningsprocedure. Deze bijdrage zal dieper ingaan op een specifiek soort legaten, te weten een legaat van aandelen in…

Lees verder

Kort | Uitbreiding toelichting art. 4:210 lid 1 BW in Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter

Er is een nieuwe versie (versie 9, goedgekeurd door het LOVCK in november 2022) van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter op rechtspraak.nl geplaatst, klik hier. Onder het knopje “versiebeheer is aangegeven wat er is gewijzigd. In deze versie is er door de Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) een uitgebreidere…

Lees verder