VereffeningsFlits november ’23

Vanuit ons kennisinstituut FEIN vinden we het belangrijk en leuk om onze cursisten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen rondom de vereffening van nalatenschappen. In de VereffeningsFlits gaan wij in op enkele inhoudelijke thema’s rondom de vereffening van nalatenschappen en behandelen wij actuele ontwikkelingen en/of uitspraken met betrekking tot de…

Lees verder

Leestips november 2023

E.C.E. Schnackers, ‘De executeur of vereffenaar maakt kosten voor rechtsbijstand; zijn dit schulden van de nalatenschap?’ Advotip 2023-17; Hoge Raad 25 augustus 2023, ECLI:NL:HR:2023:1130. Verzet uitdelingslijst. Het is van belang om na te gaan of art. 79 of art. 80 RO van toepassing is, zodat alleen die cassatiegronden worden aangevoerd in een eventuele cassatieprocedure, die…

Lees verder

Vereffenaar van de nalatenschap en de ontbonden huwelijksgemeenschap

Een vereffenaar van een nalatenschap heeft met enige regelmaat te maken met het fenomeen van elkaar overlappende gemeenschappen. Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk de nalatenschap die deels overlapt met de ontbonden huwelijksgemeenschap. In sommige gevallen is het nuttig of raadzaam dat er naast een vereffenaar van een nalatenschap tevens een vereffenaar wordt benoemd van de…

Lees verder

Verdeling van het overschot na vereffening van een nalatenschap

Positief saldo nalatenschap Anders dan het geval is bij de meeste faillissementen eindigt de vereffening van een nalatenschap geregeld met een positief saldo. De vereffeningsprocedure is immers niet uitsluitend in het leven geroepen om tot afwikkeling van negatieve nalatenschappen te komen.  Het is bij aanvang van de afwikkeling van een nalatenschap in vrijwel alle gevallen…

Lees verder