De opheffing van de vereffening van de nalatenschap

De opheffing van de vereffening van de nalatenschap komt in beeld wanneer tijdens de vereffening blijkt dat in de boedel geen (te realiseren) actief aanwezig is, of dit actief in geen geval toereikend zal zijn om de kosten van de vereffening te dragen. In deze bijdrage worden diverse aspecten van de opheffing van de vereffening behandeld.

Lees verder