Uitleg van legaten door de vereffenaar van een nalatenschap

Al eerder verschenen er in de VereffeningsFlits artikelen over de bijzondere rol van het legaat in een vereffening (zie bijvoorbeeld de VereffeningsFlits van 16 maart 2023, ‘legaten van aandelen in de vereffening’ en 17 juni 2022, ‘het legaat in de vereffening’). De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin een vereffenaar met een…

Lees verder

Leestips juni 2024

Dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. Van Anken, ‘Verhaal op het eigen vermogen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam na ontvangen uitkeringen.’ TE 2024/1; B.W.J. Theunissen, ‘Ernstig en verwijtbaar… De vrees van iedere erfgenaam-vereffenaar.’ Advotip Afl. 2024-8; Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2024 ECLI:NL:GHAMS:2024:707. Verzoek opheffing vereffening moet in beginsel door de vereffenaars gezamenlijk worden ingediend, maar…

Lees verder

Wie heeft bij de vereffening van een nalatenschap recht op loon?

Het loon van de vereffenaar van een nalatenschap houdt de gemoederen bezig. In de rechtspraak komen steeds meer uitspraken voorbij waaruit duidelijk wordt hoe de RECOFA- richtlijnen (de richtlijnen bevatten regels voor de behandeling van faillissementen) moeten worden toegepast bij de vereffening van een nalatenschap. De door de rechtbank benoemde vereffenaar weet inmiddels wel dat…

Lees verder