Concept wetsvoorstel inzagerecht medisch dossier overleden patiënt

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie bereiden een wijziging van onder andere de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (“WGBO”) voor. Als het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt, levert dit ook voor de erfrechtpraktijk wijzigingen op.

 

Het concept wetsvoorstel heeft als doel om de positie van de patiënt te verduidelijken en te versterken. Daarnaast wordt het recht opgenomen voor nabestaanden van een overleden patiënt om inzage te krijgen in het medisch dossier van de overleden patiënt. Op dit moment mag een arts deze inzage niet geven aan nabestaanden vanwege de geheimhoudingsplicht die in artikel 7:457 BW is opgenomen. Inzage mag alleen worden verstrekt met toestemming van de patiënt, en een overleden patiënt kan die toestemming niet meer geven. Overigens kan er nu door de rechter wel worden bepaald dat de geheimhoudingsplicht moet wijken voor de belangen van erfgenamen en dat er toch recht is op inzage. Daar moeten dan wel zwaarwegende redenen voor aangevoerd worden in kort geding. De advocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht kunnen zo’n kort geding voor u starten.

Als nabestaande van een overledene kun je soms belang hebben bij het inzien van het medisch dossier van de overledene. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin de overledene voor zijn dood zijn testament heeft gewijzigd, terwijl de nabestaande het vermoeden heeft dat de overledene op dat moment niet meer in staat was zijn wil te bepalen (bijvoorbeeld omdat de persoon in kwestie vermoedelijk aan dementie leed). In zo’n geval zal de nabestaande willen proberen de wijziging van het testament ongedaan te maken indien in dit nieuwe testament niet de nabestaande wordt benoemd als erfgenaam, maar een ander.

Dit kan de nabestaande doen door een beroep te doen op artikel 3:34 BW, wat leidt tot nietigheid van het testament. Dat houdt in dat de wijziging van het testament wordt geacht nooit te hebben plaatsgevonden. Daarvoor is wel nodig dat de nabestaande aan kan tonen dat er sprake was van een geestelijke stoornis bij de overledene ten tijde van het laten opmaken van het nieuwe testament, waardoor een redelijke waardering van zijn belangen werd belet of indien de verklaring zoals opgenomen in het testament werd gedaan onder invloed van de geestesstoornis.

Om dit aan te kunnen tonen zal de nabestaande informatie uit het medisch dossier van de overledene nodig hebben. Als het wetsvoorstel wordt goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer, zal het voor nabestaanden eenvoudiger worden om te slagen in het bewijs dat de overledene ten tijde van het wijzigen van zijn testament niet bij zijn volle verstand (“non compos mentis”) was. Zij kunnen dan op grond van artikel 7:458a BW inzage in of afschrift van gegevens uit het dossier van een overleden patiënt vragen aan de behandelend arts. Vooralsnog is het een concept wetsvoorstel, dat inmiddels ter consultatie heeft voorgelegen. Het is afwachten wat er naar aanleiding van deze consultatie met dit wetsvoorstel gebeurt.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.