21 nov

Erfrecht anno 2017

Aantal PO punten: 3

Op 21 november 2017 staat de volgende cursus van Familie- en Erfrecht Instituut Nederland (FEIN) gepland, te weten de cursus: Erfrecht anno 2017.

De cursus Erfrecht anno 2017 is speciaal samengesteld voor advocaten. Tijdens deze cursus worden recente ontwikkelingen besproken binnen het erfrecht, zoals de eerste uitspraken naar aanleiding van de op 1 september 2016 in werking getreden wet “Bescherming erfgenamen tegen schulden” en het arrest van de Hoge Raad met betrekking tot de exceptio plurium litis consortium van 10 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:411). Ook zal aandacht worden besteed aan recente ontwikkelingen omtrent de vereffeningsprocedure, onder andere aan de hand van het arrest van de Hoge Raad van 19 mei 2017 (ECLI:NL:HR:2017:939), waarin door de Hoge Raad een mogelijkheid lijkt te bieden om op de vordering tot verdeling te beslissen alvorens de vereffening is voltooid. Ook zullen recente uitspraken met betrekking tot het vaststellen van de omvang van de legitieme portie de revue passeren en wordt stil gestaan bij de rekening- en verantwoordingsplicht van een gevolmachtigde en een executeur. Zoals u van ons gewend bent, worden tijdens de cursus nuttige tips gegeven voor uw procespraktijk.

Na het volgen van de cursus bent u op de hoogte van het erfrecht anno 2017.

Bij volledige aanwezigheid tijdens de cursus, alsmede na het tekenen van een presentielijst voorafgaand aan én na afloop van de cursus, kunnen 3 PO-punten worden behaald. Het cursusmateriaal wordt u op de cursusdag zelf verstrekt.

vFAS- en VEAN-leden ontvangen 10% korting op de cursusprijs

Joost Diks

Docent Joost Diks

Joost doceert bij diverse opleidingsinstellingen. Daarnaast is Joost (co)auteur van diverse erfrechtelijke publicaties en boeken. Joost verzorgt regelmatig cursussen en lezingen op het gebied van het familie- en erfrecht voor advocaten, notarissen, studenten en juristen. Joost Diks is verder vaste medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht en lid van de redactie van AdvoTip.

Over Joost
  • Datum: 21 november 2017
  • Inloop: Vanaf 13:30 uur
  • Duur: 14:00 - 17:15u
  • Locatie: Eindhoven
  • Kosten: €250 excl. BTW
  • Inschrijven tot: 10 november 2017
  • Aantal PO punten: 3
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.