20 mei

Gedane giften en de erfenis

Aantal PO punten: 4

Op donderdag 20 mei organiseert FEIN het webinar Gedane giften en de erfenis.

Zowel voor de notaris als voor de erfrechtadvocaat is het van wezenlijk belang te weten welke giften erflater tijdens zijn leven heeft gedaan. Immers, binnen veel leerstukken in het erfrecht spelen giften een belangrijke rol. Wij denken daarbij natuurlijk aan de verdeling van de nalatenschap en inbrengperikelen, de legitieme portie en vernietiging van schenkingen. In dit webinar behandelen we de giftenproblematiek gestructureerd en praktijkgericht. Allereerst komt aan de orde hoe je eigenlijk aan alle informatie komt om vast te kunnen stellen welke giften er gedaan zijn. Vervolgens komt de etikettering aan de orde: wanneer is er sprake van een gift? En uitgebreid wordt besproken wanneer giften eventueel aantastbaar zijn of wanneer ze verder bij de afwikkeling van de nalatenschap een rol kunnen spelen. Daarbij zal er ook aandacht zijn voor giften ter zake des doods.

Tijdens dit webinar zal uitgebreid ingegaan worden op wie nu precies welke rechten heeft op informatie. Zowel voor de notaris als erfrechtadvocaat is het van belang om de relevante stukken boven water te krijgen. Dit is niet alleen het geval als er een vermoeden is van financieel ouderenmisbruik, waarbij het vermogen van erflater is verdampt, maar ook om te kunnen bepalen in hoeverre de giften invloed hebben op de legitieme en de verdeling. Daarbij zal worden besproken wanneer er sprake is van een gift en wanneer een ander etiket op een transactie geplakt moet worden. Is het ongerechtvaardigde verrijking? Is er sprake van een onrechtmatige daad? Ook komt aan de orde in welke gevallen de door erflater gedane giften kunnen worden vernietigd en wat hierbij de procestechniek is. Verder komt aan de hand van uitgebreide jurisprudentie aan de orde wanneer giften invloed hebben op de legitieme en hoe de legitieme portie dan wordt berekend. De waardering van giften wordt hierbij besproken. Ook voor de verdeling van de nalatenschap is aandacht, uiteraard in het bijzonder met betrekking tot de inbrengproblematiek. Is er bij een gift sprake van een voorschot op de nalatenschap of dient de gift als extraatje gezien te worden? Dit alles wordt behandeld vanuit de visie van de erfgenamen, de executeur, de vereffenaar, rechtsopvolgers van de schenker en de begiftigden. Ruime aandacht zal er zijn voor hoe dergelijke dossiers praktisch aangepakt moeten worden. Dit webinar is een absolute aanrader voor iedere notaris en erfrechtadvocaat.

Docenten

Als docent treedt naast Joost Diks ook Edith Schnackers op.

Edith Schnackers
Edith is een ervaren familie- en erfrechtadvocaat. Zij heeft veelvuldig te maken met het afwikkelen van complexe en omvangrijke nalatenschappen. Zij doceert regelmatig over het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Edith is lid van de redactie van AdvoTip en publiceert ook elders over het erfrecht.


KNB punten worden aangevraagd

Joost Diks

Docent Joost Diks

Joost doceert bij diverse opleidingsinstellingen. Daarnaast is Joost (co)auteur van diverse erfrechtelijke publicaties en boeken. Joost verzorgt regelmatig cursussen en lezingen op het gebied van het familie- en erfrecht voor advocaten, notarissen, studenten en juristen. Joost Diks is verder vaste medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Familierecht en lid van de redactie van AdvoTip.

Over Joost
  • Datum: 20 mei 2021
  • Inloop: Vanaf 13:15 uur
  • Duur: 13:30 - 18:00u
  • Locatie: Online
  • Kosten: €350 excl. BTW*
  • Inschrijven tot: 20 mei 2021
  • Aantal PO punten: 4
* vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de prijs van het webinar.
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.