14 okt

Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

Aantal PO punten: 4

Op donderdag 14 oktober organiseert FEIN het webinar Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

 

Het komt met grote regelmaat voor dat na het overlijden van erflater blijkt, dat voor het overlijden forse bedragen uit het vermogen van erflater zijn verdwenen. Vaak betekent dat werk aan de winkel voor de professional betrokken bij de afwikkeling van nalatenschappen. Erfgenamen en/of schuldeisers zullen van u willen weten of het verdwenen geld nog ‘teruggehaald’ kan worden ten behoeve van de nalatenschap.

In het webinar worden de tools aangereikt hoe na een overlijden de nalatenschap gevuld kan worden met de verdwenen gelden. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording van hetgeen tijdens het leven van de erflater is gebeurd, voor de mogelijkheid tot vernietiging van schenkingen en voor hoe algemene leerstukken zoals onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling ingezet kunnen worden in het erfrecht. Uiteraard wordt er ook op ingegaan hoe alle informatie die benodigd is voor het succesvol herstellen van de nalatenschap verkregen kan worden.

Het webinar is met name relevant voor advocaten, notarissen en andere juristen die met regelmaat betrokken zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij het vermogen van erflater tijdens het leven door toedoen van derden is geslonken. Praktische tips en juridisch trapezewerk wisselen elkaar in dit webinar in rap tempo af. In het webinar zal niet alleen ingegaan worden op de positie van de executeur, de vereffenaar en de erfgenamen maar ook op de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen en de positie van de legitimaris. Wat moeten al deze betrokken doen als zij weten dat er veel meer in de nalatenschap had moeten zitten dan op de sterfdatum blijkt?

Na het volgen van dit webinar kent de cursist het antwoord en heeft de cursist de tools aangereikt gekregen om dergelijke cliënten succesvol bij te kunnen staan. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de verwerende partijen: hoe kan het doen van rekening en verantwoording voorkomen worden en wat te doen met partijen die stellen dat de nalatenschap meer moet omvatten dan het geval is?

* vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de prijs van het webinar.

Edith Schnackers

Docent Edith Schnackers

Edith is een ervaren familie- en erfrechtadvocaat. Zij heeft veelvuldig te maken met het afwikkelen van complexe en omvangrijke nalatenschappen. Zij doceert regelmatig over het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Edith is lid van de redactie van AdvoTip en publiceert ook elders over het erfrecht.

Over Edith
  • Datum: 14 oktober 2021
  • Inloop: Vanaf 13:15 uur
  • Duur: 13:30 - 18:00u
  • Locatie: Online
  • Kosten: €350 excl. BTW
  • Inschrijven tot: 14 oktober 2021
  • Aantal PO punten: 4
* * vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de prijs van het webinar.
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.