12 mei

Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?

Aantal PO punten: 4

Op dinsdag 12 mei 2020 organiseert FEIN de middagcursus “Hoe komt verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?”

Vlak voor een overlijden of jaren daarvoor, zo blijkt na het overlijden van erflater, zijn forse bedragen uit het vermogen van erflater verdwenen. In deze cursus worden de tools aangereikt hoe na een overlijden de nalatenschap gevuld kan worden met de verdwenen gelden. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording van hetgeen tijdens het leven van de erflater is gebeurd, voor de mogelijkheid tot vernietiging van schenkingen en voor hoe algemene leerstukken zoals onrechtmatige daad, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling ingezet kunnen worden in het erfrecht. Uiteraard wordt er ook op ingegaan hoe alle informatie die benodigd is voor het succesvol herstellen van de nalatenschap verkregen kan worden. De cursus is met name relevant voor advocaten, notarissen en andere juristen die met regelmaat betrokken zijn bij de afwikkeling van nalatenschappen waarbij het vermogen van erflater tijdens het leven door toedoen van derden is geslonken. Praktische tips en juridisch trapezewerk wisselen elkaar in deze cursus in rap tempo af. In de cursus zal niet alleen ingegaan worden op de positie van de executeur, de vereffenaar en de erfgenamen maar ook op de onderlinge verhouding tussen de erfgenamen en de positie van de legitimaris. Wat moeten al deze betrokken doen als zij weten dat er veel meer in de nalatenschap had moeten zitten dan op de sterfdatum blijkt? Na het volgen van deze cursus kent de cursist het antwoord en heeft de cursist de tools aangereikt gekregen om dergelijke cliënten succesvol bij te kunnen staan. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan de verwerende partijen: hoe kan het doen van rekening en verantwoording voorkomen worden en wat te doen met partijen die stellen dat de nalatenschap meer moet omvatten dan het geval is?

* vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de cursusprijs
** 
De cursus van 12 mei zal in elk geval doorgang vinden. Daarbij volgen wij vanzelfsprekend de richtlijnen van het RIVM en het door de overheid afgekondigde beleid. Afhankelijk van de omstandigheden vindt de cursus plaats op een locatie in Eindhoven, of online via een webinar. In beide gevallen komt u in aanmerking voor PO punten toegekend door de NOVA en KNB.

Edith Schnackers

Docent Edith Schnackers

Edith is een ervaren familie- en erfrechtadvocaat. Zij heeft veelvuldig te maken met het afwikkelen van complexe en omvangrijke nalatenschappen. Zij doceert regelmatig over het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht. Edith is lid van de redactie van AdvoTip en publiceert ook elders over het erfrecht.

Over Edith
  • Datum: 12 mei 2020
  • Inloop: Vanaf 13:00 uur
  • Duur: 13:30 - 18:00u
  • Locatie: Eindhoven of middels webinar**
  • Kosten: €350 excl. BTW*
  • Inschrijven tot: 7 mei 2020
  • Aantal PO punten: 4
* vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de cursusprijs
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.