8 nov

Webinar 16.00 uur: “Informatierechten en de erfenis”

Op dinsdag 8 november organiseert FEIN een kort webinar van een uur over informatierechten en de erfenis. In dit webinar wordt u snel bijgepraat over dit specifieke onderwerp door één van onze vakkundige docenten Joost Diks en/of Edith Schnackers. Een makkelijke manier om nog de laatste punten te behalen en bovendien eenvoudig in te passen in uw agenda!

Vragen over informatie zijn in veel erfrechtdossiers aan de orde van de dag. Hoe is de nalatenschap samengesteld? Het vermogen van erflater is ogenschijnlijk fors afgenomen in de jaren voor overlijden; heb ik recht op de administratie om te onderzoeken wat er is gebeurd? Zijn er giften gedaan die relevant zijn voor de legitieme portie? Moet de legitimaris vertrouwen op de blauwe ogen van de erfgenamen of mag hij ook zelf grasduinen in de administratie?

In dit webinar worden de grondslagen voor het verkrijgen van informatie gestructureerd behandeld; van art. 3:15j BW, naar Boek 4 BW, tot de grondslagen in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De materiële grondslagen worden behandeld vanuit het perspectief van de erfgenaam en de schuldeisers, waarvan de legitimaris de bekendste is. Ook aan de procesrechtelijke uitwerking wordt aandacht besteed, alsook de keuze voor de rechtsingang. Praktische tips worden afgewisseld met juridische leerstukken en recente jurisprudentie. Na dit webinar bent u weer volledig geïnformeerd.

Joost Diks en Edith Schnackers

Docent Joost Diks en Edith Schnackers

In dit webinar wordt u snel bijgepraat over dit specifieke onderwerp door één van onze vakkundige docenten Joost Diks en/of Edith Schnackers.

  • Datum: 8 november 2022
  • Duur: 16.00 - 17.00u
  • Kosten: €95,00
  • Inschrijven tot: 8 november 2022
  • Aantal PO punten: 1
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.