3 jul

Uitleg van het testament

Aantal PO punten: 3

In 2023 vieren we 20 jaar Boek 4 BW en daarmee ook het nieuwe art. 4:46 BW. Wat zien we na 20 jaar ‘uitlegging’ in de jurisprudentie? In deze cursus wordt behalve op uitleg in theorie en praktijk (jurisprudentie) in het algemeen onder meer ook ingegaan op het met uitlegging ‘corrigeren’ van redactiefouten in het testament, uitlegging van de fiscale wil alsmede het uitleggen door erfgenamen.

KNB en SOMN punten worden aangevraagd

Docent

Als docent treedt Lucienne van der Geld op.

Lucienne van der Geld

Docent Lucienne van der Geld

Lucienne van der Geld is directeur van het landelijke Netwerk Notarissen waarbij
150 notariskantoren in Nederland zijn aangesloten. Daarnaast is zij als docent
verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit en
als raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof in Den Haag. Ook is zij nog geregeld op
een notariskantoor aan het werk. Lucienne zit in redacties van vaktechnische
tijdschriften en schrijft columns voor Ars Aequi en het universiteitsblad Vox.

  • Datum: 3 juli 2023
  • Inloop: Vanaf 13.00 uur
  • Duur: 13.30 - 17.00u
  • Locatie: Regio Utrecht
  • Kosten: €295,00 excl. BTW
  • Inschrijven tot: 28 juni 2023
  • Aantal PO punten: 3
* * vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de cursusprijs.
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.