De 3 wijzigingen per 1 januari 2020 die u moet kennen op het gebied van partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

Op 1 januari 2020 treedt de Wet herziening partneralimentatie in werking. De inwerkingtreding van deze wet heeft grote gevolgen voor de duur van de partneralimentatie. Onder de huidige regelgeving heeft als hoofdregel te gelden dat de onderhoudsverplichting van de ex-echtgenoot 12 jaar duurt vanaf het moment dat de echtscheiding is gerealiseerd.

Na 1 januari 2020 is het uitgangspunt dat de verplichting partneralimentatie te betalen bestaat voor de duur gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Er gelden uitzonderingen voor huwelijken waaruit jonge kinderen zijn geboren en huwelijken die langer dan 15 jaar hebben geduurd.

Fiscaal regime

De hoogte van de partneralimentatie wordt vastgesteld aan de hand van de wettelijke maatstaven. Dit is enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige. Bij de vaststelling van de partneralimentatie kunnen ook niet financiële maatstaven en rol spelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan wangedrag van de (ex)echtgenoot.

De praktijk leert dat het bedrag aan partneralimentatie bij de echtscheiding vaak wordt vastgesteld op het bedrag dat de alimentatieplichtige (ex)echtgenoot volgens zijn draagkracht maximaal kan betalen. De alimentatieplichtige (ex)echtgenoot betaalt een brutobedrag en voert de betaalde partneralimentatie op als aftrekpost in zijn belastingaangifte. Voor de alimentatiegerechtigde (ex)echtgenoot is de ontvangen partneralimentatie belast.

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de alimentatieplichtige (ex)echtgenoot in de hoogste schrijf (51,95% in 2019) kan aftrekken terwijl de alimentatiegerechtigde (ex)echtgenoot in een lagere schrijf wordt belast. Dit levert een belastingvoordeel op.

Het kabinet is voornemens de fiscale aftrek van partneralimentatie in een aantal stappen te verlagen naar 37%. In 2023 zal deze verlaging gerealiseerd zijn (belastingplan 2019). Voor de alimentatieplichtige (ex)echtgenoot betekent dit dat deze feitelijk meer gaat betalen. De eerste verlaging wordt per 1 januari 2020 doorgevoerd. De maximale aftrek in 2020 is 46 %.

Indexering

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft bepaald dat de alimentatiebedragen met ingang van 1 januari 2020 met een percentage van 2,5% worden geïndexeerd. Het percentage waarmee de alimentatie wordt geïndexeerd wordt ieder jaar door de minister vastgesteld. In de praktijk betekent dit dat de alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige zelf de feitelijke betaling moeten wijzigen.

Op grond van de wet worden de alimentatiebedragen ieder jaar geïndexeerd. Het is mogelijk om deze jaarlijkse indexering uit te sluiten. Dit kan worden afgesproken in een echtscheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst. Ook kan aan de rechter worden gevraagd de indexering uit te sluiten.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.