Echtscheiding en ontslagvergoeding

U gaat scheiden. Hoe wordt met een door u (te) ontvangen ontslagvergoeding omgegaan in het kader van uw echtscheiding? Van belang is of u in (beperkte) gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijkse voorwaarden. Hieronder wordt ingegaan op de situatie dat u gehuwd bent in (beperkte) gemeenschap van goederen.

Verknochtheid van een ontslagvergoeding

De wet bepaalt wat wel en niet in de (beperkte) huwelijksgemeenschap valt. Goederen en schulden die op enigerlei wijze verknocht zijn, vallen op grond van de wet slechts in de (beperkte) gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet. De vraag is dus of een ontslagvergoeding verknocht is op zodanige wijze dat deze niet in de gemeenschap valt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval, zoals de aard van het goed, die mede door de maatschappelijke opvattingen wordt bepaald. De Hoge Raad oordeelde in 2018 dat een (aanspraak op een) ontslagvergoeding die strekt tot vervanging van inkomen uit arbeid dat de echtgenoot bij voortzetting van de dienstbetrekking zou hebben genoten, niet in de gemeenschap valt voor zover deze ziet op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Daarbij maakt het volgens de Hoge Raad niet uit of de ontslagvergoeding is uitbetaald in de vorm van een bedrag ineens, dat deze is aangewend voor de aankoop van een stamrechtverzekering of is ondergebracht in een stamrecht-B.V. Al wordt door de Hoge Raad wel overwogen dat bij betaling van een bedrag ineens, het bedrag nog enigszins in het vermogen van de echtgenoten ‘te identificeren’ moet zijn. Dit wordt niet verder toegelicht.

Vereisten voor verknochtheid van de ontslagvergoeding

Indien sprake is van een ontslagvergoeding dient dus altijd te worden nagegaan of sprake is van een uitkering die strekt tot vervanging van gederfd inkomen. Het gaat er overigens niet om in hoeverre de ontslagvergoeding vervolgens daadwerkelijk daarvoor is gebruikt. Het gaat om de strekking van de aanspraak. Voor zover de ontslagvergoeding is bedoeld als oudedagsvoorziening, valt deze in beginsel wel in de gemeenschap. Vervolgens moet worden gekeken of de ontslagvergoeding (mede) ziet op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap. Dat is in het kader van een echtscheidingsprocedure, de datum van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Op dat moment wordt dus ‘een streep’ gezet. De gedachte hierachter is dat het inkomen dat de betreffende echtgenoot na ontbinding van de gemeenschap ontvangt, ook niet in de gemeenschap valt. Afhankelijk van over welk tijdsbestek de ontslagvergoeding dient te worden gebruikt ter aanvulling op het inkomen, wordt bepaald in hoeverre deze tot de huwelijksgemeenschap behoort.

Uitspraak gerechtshof ’s-Hertogenbosch 8 oktober 2020 over ontslagvergoeding en echtscheiding

Het gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelde onlangs dat een ontslagvergoeding niet in de huwelijksgemeenschap viel wegens verknochtheid ook al was de man tijdens het huwelijk reeds betrokken in een ontslagprocedure. De vrouw nam in deze procedure het standpunt in dat de aanspraak in 2014 was ontstaan. De man was destijds verwikkeld in een ontslagprocedure en begin 2016 werd een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst ingediend door de werkgever van de man. De huwelijksgemeenschap werd ontbonden in april 2016. Eind 2016 kwamen de man en zijn werkgever tot afspraken in de vorm van een vaststellingsovereenkomst. Het dienstverband eindigde op 1 juni 2017. Conform de vaststellingsovereenkomst werd de ontslagvergoeding aan de man betaald op 30 juni 2017. Het gerechtshof overwoog dat de aanspraak zelf alleen ziet op de periode na ontbinding van de huwelijksgemeenschap.

Tot slot over de ontslagvergoeding, de huwelijksgemeenschap en echtscheiding

Men dient zich er gelet op het voorgaande van bewust te zijn met welk doel en voor welke periode de (aanspraak op de) ontslagvergoeding tot stand is gekomen. De feiten en omstandigheden van het geval spelen daarbij een grote rol. Daarmee kan bepaald worden hoe om te gaan met een ontslagvergoeding bij echtscheiding.

Nikki Deckers
Nikki Deckers Nikki Deckers

Heeft u een vraag aan mij?

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek

Bel mij Stuur bericht

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.