Echtscheiding en partneralimentatie: welke afspraken mogen echtgenoten maken?

Een belangrijk onderdeel van de afspraken die gemaakt moeten worden over de echtscheiding is de partneralimentatie. Wat mag je wel en wat mag je niet afspreken over de partneralimentatie?

 

Mogen (ex)echtgenoten zomaar iedere afspraak maken die ze willen over het betalen van partneralimentatie?

Echtgenoten hebben een ruime contractsvrijheid bij het maken van afspraken die gaan over partneralimentatie. Dat betekent dat de wetgever echtgenoten veel ruimte geeft om zelf te bepalen hoe ze de partneralimentatie willen regelen. Het moet dan wel gaan over een overeenkomst die ziet op het betalen van partneralimentatie gesloten met het oog op de echtscheiding. Ze mogen afspreken hoe hoog de alimentatie is, onder welke omstandigheden de partneralimentatie nog gewijzigd kan worden en ze mogen afspraken maken over de duur van de alimentatie. Meestal worden deze afspraken door een echtscheidingsadvocaat opgeschreven in een echtscheidingsconvenant. Bij de berekening van de hoogte van de partneralimentatie en de overige bepalingen over de alimentatie doen de echtgenoten er goed aan zich goed te laten informeren door een echtscheidingsadvocaat (advocaat-echtscheidingsmediator). Deze echtscheidingsadvocaat/advocaat-echtscheidingsmediator maakt ook de berekeningen van de partneralimentatie.

Wat kun je afspreken over het betalen van partneralimentatie?

Partijen kunnen afspraken maken over of er na de echtscheiding partneralimentatie moet worden betaald. Ook de hoogte van de na de echtscheiding te betalen partneralimentatie kunnen zij in onderling overleg vaststellen. Echtgenoten kunnen ook afspreken dat er na de echtscheiding wordt afgezien van het betalen van partneralimentatie. We noemen dit ook wel een nihilbeding. Verder kunnen echtgenoten afspraken maken over de duur van de partneralimentatie. Samen kan worden bepaald hoe lang de alimentatie moet worden betaald. Ook is het mogelijk om af te spreken onder welke omstandigheden de partneralimentatie wijzigt en hoe het nieuw bedrag aan partneralimentatie dan berekend wordt. Ook kan afgesproken worden dat de alimentatie wordt afgekocht: er wordt een totaalbedrag aan partneralimentatie afgesproken.

Hoe zorg je dat de afspraak over het betalen van partneralimentatie niet zomaar kan worden gewijzigd?

Om ervoor te zorgen dat de afspraak over het betalen van partneralimentatie na de echtscheiding niet eenvoudig kan worden gewijzigd kunnen echtgenoten afspreken dat de overeenkomst met betrekking tot het betalen van partneralimentatie niet door de rechter kan worden gewijzigd. We noemen dit een niet-wijzigingsbeding. Een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de overeenkomst die ziet op het betalen van partneralimentatie moet schriftelijk worden overeengekomen en vervalt indien het verzoekschrift tot echtscheiding niet binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is ingediend. De echtscheidingsadvocaat/advocaat-echtscheidingsmediator zorgt ervoor dat het verzoek tot echtscheiding tijdig wordt ingediend.

Kan de afspraak over het betalen van partneralimentatie ook worden gemaakt in huwelijkse voorwaarden?

Over de vraag of in de huwelijkse voorwaarden rechtsgeldig kan worden afgesproken dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald bij de echtscheiding bestaat verdeeldheid.  De Hoge Raad -ons hoogste rechtscollege- heeft zich nog niet over deze vraag uitgelaten. De tendens in de lagere rechtspraak is dat nihilbedingen in huwelijkse voorwaarden niet mogen en nietig zijn.

Wel lijkt het mogelijk te zijn in de huwelijkse voorwaarden een verplichting op te nemen tot het betalen van partneralimentatie zolang het te betalen bedrag gelijk of hoger is dan het bedrag dat op grond van de wettelijke maatstaven aan partneralimentatie moet worden betaald.

Wat betekent dit nu in de praktijk voor het sluiten van overeenkomsten over het betalen van partneralimentatie?

Echtgenoten hebben de mogelijkheid afspraken te maken over het betalen van partneralimentatie. Deze vrijheid bestaat met name als de afspraken over het betalen van partneralimentatie worden gemaakt met het oog op de echtscheiding. Echtgenoten die vooraf (bijvoorbeeld bij het aangaan van het huwelijk) door het sluiten van huwelijkse voorwaarden de bij echtscheiding te betalen partneralimentatie willen maximeren moeten er rekening mee houden dat die afspraken geen standhouden.  In alle gevallen geldt: laat u bij het maken van de afspraken goed informeren en laat de afspraken goed vastleggen. Dit voorkomt later een hoop gedoe en onzekerheid.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.