Eigen advocaat bij echtscheiding (eenzijdige echtscheiding)

Soms is mediation geen optie om de gevolgen van de echtscheiding te regelen. Dat wil dan niet direct zeggen dat er een “vechtscheiding” komt. Veel mensen die gaan scheiden hebben behoefte aan een eigen advocaat, die hen adviseert en begeleidt. Vaak wordt dan (bijvoorbeeld door een viergesprek) al dan niet met de advocaat van de echtgeno(o)t(e) in onderling overleg tot regelingen gekomen.

 

Wat houdt een eenzijdige echtscheiding in?

Als in correspondentie of in een viergesprek het gelukt is afspraken over de gevolgen van de echtscheiding te maken, zullen deze afspraken vastgelegd worden in een echtscheidingsconvenant. Als dit niet lukt, is een gerechtelijke procedure mogelijk een oplossing. De rechter wordt dan verzocht over de verschillende gevolgen van de echtscheiding (alimentatie, boedelverdeling, afwikkeling huwelijksvoorwaarden, etc.) een uitspraak te doen.

Wilt u een eenzijdige echtscheiding aanvragen of heeft u een vraag met betrekking tot scheiden? Neem dan contact op met een van onze advocaten voor meer informatie.