Wanneer een dierbare overlijdt, volgt een zware en emotionele periode. Dat geschillen of problemen bij de verdeling en de afwikkeling van een nalatenschap het verdriet alleen maar verergeren, begrijpen wij als geen ander. Advocaten Familie- & Erfrecht uit Limburg heeft een ruime expertise en jarenlange ervaring in erfrecht. Bijstand van een gespecialiseerde erfrechtadvocaat helpt bij het oplossen van conflicten en het voorkomen van escalatie.

Wat doet een erfrechtadvocaat?

De erfrechtadvocaten van ons kantoor in Limburg adviseren en procederen over alle erfrechtelijke vraagstukken, waaronder:

 • Uitleg en geldigheid van een testament;
 • Aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis; 
 • Verdeling van een nalatenschap;
 • Wettelijke verdeling en ouderlijke boedelverdeling; 
 • Vereffening van een nalatenschap;  
 • Legaten;
 • Legitieme portie;
 • Rechten en plichten van een executeur; 
 • Bewindvoering;
 • Rekening en verantwoording;
 • Executele. 

Erfrechtadvocaat Limburg

Advocaten Familie- & Erfrecht uit Limburg helpt u bij kwesties rondom nalatenschappen in Limburg en ook daarbuiten. Wanneer de boedel en de bezittingen van een dierbare overledene verdeeld dienen te worden, komt u in aanraking met het Nederlands erfrecht. Dit is een specialistisch rechtsgebied met complexe, eigen regels. Vroeger was dit louter het vakgebied van notarissen. Maar tegenwoordig kan een gespecialiseerde erfrechtadvocaat u bijstaan met gedegen advies om problemen te voorkomen. 

Als er toch conflicten ontstaan tussen de erfgenamen, kunnen wij u begeleiden in de gerechtelijke procedure. De erfrechtadvocaat van ons kantoor in Limburg behartigt uw belangen om een gunstige uitspraak van de rechter te krijgen. 

Hoe werkt het afwikkelen van een nalatenschap?

Het afwikkelen van nalatenschappen verloopt stapsgewijs. Een nalatenschap of erfenis is het vermogen dat een overleden persoon nalaat en dat onder de erfgenamen moet worden verdeeld, volgens het erfrecht. De wet regelt wie er erft en hoeveel diegene erft, als er geen testament is opgesteld. Advocaten Familie- & Erfrecht in Limburg legt u uit hoe elke stap in z’n werk gaat. Als eerste dient te worden achterhaald of bepaald wie de erfgenamen zijn. Daarna volgt het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van de erfenis. 

Eventueel kan het nodig zijn om een Verklaring van Erfrecht door een notaris te laten opstellen. De stap die daarna volgt, is vereffening van de nalatenschap bij beneficiaire aanvaarding of gaat een executeur aan de slag. Ook kan het zijn dat de erfgenamen zelf of een boedelgemachtigde de erfenis klaar maakt voor verdeling. Ten slotte wordt het vermogen onder de erfgenamen verdeeld. 

Hebt u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap of is er sprake van een conflict bij een erfenis? Neem dan contact op met een erfrechtadvocaat van Advocaten Familie- & Erfrecht in Limburg. 

 

Carlyn Hokken
Carlyn Hokken Carlyn Hokken

Ik sta u graag te woord!

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek.

Bel mij Stuur bericht