Zoals het woord het al zegt, is een erfrechtadvocaat gespecialiseerd in het rechtsgebied dat zich bezighoudt met erfenissen. Vroeg of laat krijgt bijna iedereen te maken met dit complexe rechtsgebied, bijvoorbeeld vanwege het regelen van de erfenis van een dierbare. Maar ook problemen en conflicten rondom het afwikkelen van nalatenschappen bij nabestaanden zijn aan de orde van de dag. Advocaten Familie– & Erfrecht in Maastricht kan u bijstaan met advies om conflicten op te lossen en escalatie te voorkomen. 

Wettelijk en testamentair erfrecht

Er wordt onderscheid gemaakt in twee soorten erfrecht: het wettelijk erfrecht en het testamentair erfrecht. Als een overleden persoon niets heeft vastgelegd in een testament (uiterste wilsbeschikking) is sprake van wettelijk erfrecht en is de wettelijke regeling van toepassing. Indien er wel zaken zijn vastgelegd in een testament geldt het testamentair erfrecht. 

Wie kunnen een beroep doen op een erfrechtadvocaat?

  • Erfgenamen; 
  • Executeurs; 
  • Vereffenaars; 
  • Schuldeisers; 
  • Legatarissen; 
  • Legitimarissen. 

Verdeling van de nalatenschap

Wanneer een nalatenschap moet worden verdeeld, kan een erfrechtadvocaat van ons kantoor in Maastricht u daarbij helpen. In sommige gevallen komt het voor dat een van de erfgenamen niet aan de verdeling wil meewerken. Soms wordt de verdeling terecht geblokkeerd door een erfgenaam omdat deze verdeling niet reëel is. De erfgenaam in kwestie wil dan een bepaalde zaak toebedeeld krijgen. Een erfrechtadvocaat kan helpen met het vinden van een oplossing.

In het uiterste geval kan de nalatenschap via de rechter worden verdeeld. Er kan een specifieke manier van het verdelen van de erfenis worden gevorderd. Advocaten Familie- & Erfrecht in Maastricht heeft hier veel ervaring mee en zorgt ervoor dat u bij de verdeling van de nalatenschap krijgt waar u recht op heeft.  

Wanneer mediation bij een erfenis?

Naast het inschakelen van een erfrechtadvocaat kunt u ook bij ons kantoor in Maastricht ook hulp krijgen van een mediator. Bent u erfgenaam in de nalatenschap van een dierbaar familielid en kunt u het maar niet eens worden, waardoor het conflict dreigt te escaleren? Een van onze ervaren mediators zal proberen om een oplossing tussen alle betrokken te realiseren. Er zijn aan Advocaten Familie- & Erfrecht in Maastricht professionele mediators verbonden. Zij begeleiden u bij het vinden van een acceptabele oplossing voor alle betrokken partijen. 

Een dierbare verliezen is al verdrietig genoeg. Geschillen of problemen bij het afwikkelen en verdelen van een nalatenschap vergroten het verdriet alleen maar. Onze onafhankelijke en betrokken bemiddelaars kijken naar de juridische aspecten en ook naar eventuele onderliggende problemen.

Hebt u vragen over het afwikkelen van een nalatenschap of is er sprake van een conflict bij een erfenis? Neem dan contact op met een erfrechtadvocaat of een mediator van Advocaten Familie- & Erfrecht in Maastricht. 

Jitka Swinkels
Jitka Swinkels Jitka Swinkels

Wat kan ik voor u betekenen?

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek.

Bel mij Stuur bericht