Erven zonder financiële zorgen?!

Na een overlijden hebben de erfgenamen ten aanzien van de nalatenschap drie keuzes: zij aanvaarden de nalatenschap zuiver (met alle lusten en lasten), zij verwerpen de nalatenschap (doen afstand van de nalatenschap) of zij aanvaarden de nalatenschap beneficiair (in beginsel zijn de erfgenamen niet met hun privévermogen aansprakelijk voor schulden van de nalatenschap). Bij veel erfgenamen is het onbekend dat zij de nalatenschap zuiver kunnen aanvaarden (dus ook opdraaien voor mogelijke schulden) door het verrichten van feitelijke handelingen ten aanzien van die nalatenschap.

 

In oktober 2012 verscheen het rapport “Erven zonder financiële zorgen?!” Aanleiding voor dit rapport zijn de problemen waarin steeds meer erfgenamen verkeren wanneer zij een nalatenschap zuiver hebben aanvaard. Het uitgangspunt van het rapport is dat “nietsvermoedende en niet-kwaadwillende erfgenamen” niet met hun privévermogen aansprakelijk zijn voor schulden van de nalatenschap en dat het huidige erfrechtsysteem zo veel als mogelijk in stand moet blijven. Het rapport benoemt drie mogelijkheden:

  1. alle erfgenamen aanvaarden een nalatenschap met de beneficiaire gevolgen;
  2. de keuze wordt uitgesteld;
  3. na zuivere aanvaarding wordt alsnog de mogelijkheid geboden beneficiair te aanvaarden.

In zijn schrijven d.d. 7 maart 2013 heeft de Staatssecretaris op het rapport gereageerd en deelt hij mede dat hij de derde mogelijkheid nader gaat bezien. Hij zal bij zijn voorstel, zo schrijft hij, ook aansluiten bij bestaande jurisprudentie. Hij haalt daarbij overigens een uitspraak aan van de Rechtbank Limburg, sector kanton van 1 februari 2013 (LJN: BZ0690) waarin de kantonrechter erfgenamen nadat zij de nalatenschap al zuiver aanvaard hebben alsnog machtiging verleent om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden, zulks op grond van de redelijkheid en billijkheid. Deze uitspraak is overigens uniek te noemen.

Het is onduidelijk of de wet aangepast wordt. Als erfgenaam is het in ieder geval van belang te weten dat een nalatenschap door feitelijk te gaan handelen zuiver aanvaard kan worden. Overigens is het niet zo dat beneficiaire aanvaarding in alle gevallen de juiste oplossing biedt. Als erfgenaam is het belangrijk zo spoedig als mogelijk advies in te winnen ten aanzien van de te maken keuze en de gevolgen daarvan. U kunt daarvoor contact met ons opnemen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.