Executeur, pas op!

Benoeming executeur

In testamenten wordt vaak een executeur benoemd. Een executeur heeft tot taak om de goederen van de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Als de executeur niet naar behoren functioneert en er ontstaat schade, dan kan de executeur aansprakelijk gesteld worden.

 

Executeur en legitimaris

Op 27 juni 2017 moest het Gerechtshof Den Haag zich buigen over zo’n soort kwestie. Het ging om een nalatenschap waarbij de ene broer in het testament van zowel vader als moeder was benoemd tot executeur, en de andere broer was uitgesloten als erfgenaam. Wordt een kind onterfd, dan kan het kind toch aanspraak maken op een deel van het vermogen in de nalatenschap van diens ouders. We noemen dit de legitieme portie. De onterfde broer had aanspraak gemaakt op de legitieme portie, waardoor hij als legitimaris schuldeiser was geworden in de nalatenschap van beide ouders. De executeur werkt mee aan verdeling van het saldo van beide nalatenschappen onder de erfgenamen (er waren nog twee zussen en een broer), zonder daarbij de legitimaire aanspraak van zijn onterfde broer te voldoen. Volgens de executeur zou de broer afstand hebben gedaan van zijn recht op de legitieme portie.

Executeur pleegt onrechtmatige daad

De onterfde broer spreekt de executeur met succes aan op grond van onrechtmatige daad, als gevolg waarvan de executeur een schadevergoeding verschuldigd is aan de onterfde broer. De executeur had bij de onterfde broer na moeten gaan of hij inderdaad afstand had gedaan van zijn legitimaire aanspraak, aldus het hof. De executeur had niet af mogen gaan op eigen indrukken van verstuurde e-mails en uitlatingen van de overige erfgenamen. Zeker omdat de band tussen de executeur en de onterfde broer ‘erg zwak was’, had de executeur actief moeten zijn in het achterhalen van het standpunt van de onterfde broer. Door mee te werken aan verdeling van het saldo van de nalatenschappen zonder de schuld in verband met de legitieme portie te voldoen, heeft de executeur zijn wettelijke plicht geschonden en is hij aansprakelijk voor de schade die de onterfde broer hierdoor heeft geleden.

Niet iedere executeur zal op de hoogte zijn van al zijn wettelijke verplichtingen. Denk hierbij aan de inlichtingenplicht, het afleggen van rekening en verantwoording, het correct beheren van de boedel, het (al dan niet) voldoen van schulden, etc. Tijdig op de hoogte zijn van de rechten en verplichtingen is noodzakelijk. Executeur, wees voorbereid en pas op!

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.