Kort | Uitbreiding toelichting art. 4:210 lid 1 BW in Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter

Er is een nieuwe versie (versie 9, goedgekeurd door het LOVCK in november 2022) van de Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter op rechtspraak.nl geplaatst, klik hier. Onder het knopje “versiebeheer is aangegeven wat er is gewijzigd.

In deze versie is er door de Expertgroep Erfrecht van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) een uitgebreidere toelichting gegeven op het standpunt van de Expertgroep bij het geven van aanwijzingen door de kantonrechter tijdens een vereffening.

Zoals bekend uit de eerdere versies van de Handleiding is de Expertgroep de mening toegedaan dat het al dan niet geven van een aanwijzing door de kantonrechter op grond van art. 4:210 lid 1 BW een discretionaire bevoegdheid van de kantonrechter is. Er staat volgens de Expertgroep geen hoger beroep open tegen al dan niet geven van een aanwijzing door de kantonrechter.

In de nieuwste versie van de Handleiding is allereerst uitdrukkelijk aangegeven dat de boedelnotaris  onder de groep van belanghebbenden valt die de kantonrechter op de hoogte kunnen stellen van feiten of omstandigheden die zouden kunnen leiden tot het geven van een aanwijzing.

Daarnaast is door de Expertgroep toegevoegd dat art. 4:210 lid 1 BW “niet voorziet in de mogelijkheid dat genoemde belanghebbenden de kantonrechter raadplegen omtrent de inhoud van de uitoefening van hun bevoegdheden.” Volgens de Expertgroep heeft de kantonrechter hierin geen adviserende taak.

Hoe deze laatste toevoeging in de praktijk uitwerkt, zal in de toekomst moeten blijken.


Dit artikel is onderdeel van de VereffeningsFlits maart 2023. Bekijk het volledige overzicht.

VereffeningsFlits | mrt. ’23

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.