Ik heb geld van iemand tegoed die is overleden, wat nu?

Stel: u heeft een vordering (u bent dus schuldeiser), maar degene die aan u moet betalen (de schuldenaar) is overleden. Wat nu? De erfgenamen volgen de overledene op in zijn rechten en verplichtingen. Dit betekent dat de verplichting om te betalen van de overledene is overgegaan op zijn erfgenamen, de erfgenamen zijn nu (gezamenlijk) schuldenaar. Dit is bepaald in artikel 4:182 BW. Is daarmee uw probleem opgelost? Nog niet direct, en daarom gaan we u in dit artikel op weg helpen.

 

Ga na wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is

In eerste instantie moet u er zien achter te komen wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is aangewezen in het testament.

In sommige gevallen lijkt het voor de hand te liggen wie de erfgenamen zijn. Ook in die gevallen doet u er echter goed aan om te vragen om een verklaring van erfrecht. Dit is een notariële akte waarin onder andere is vastgelegd wie de erfgenamen zijn en hoe zij de nalatenschap hebben aanvaard. Dit is belangrijk want meer dan eens zijn wij de situatie tegengekomen dat mensen de verkeerde partij hadden aangeschreven, met alle vervelende consequenties van dien (denk aan verjaring).

Als u niet weet wie de erfgenamen zijn en of er een executeur is, dan kunt u naar een notaris gaan en de notaris vragen om de erfgenamen op te sporen en een verklaring van erfrecht te maken. Op die manier weet u wie u moet aanschrijven en aanmanen.

Er is een executeur of een vereffenaar

Ga altijd na of er al een executeur of een vereffenaar is, want als er een executeur of een vereffenaar is, dan moet u uw vordering bij die persoon indienen. Een executeur wordt in het testament aangewezen en moet zijn benoeming aanvaarden. De aanvaarding van de executele is vormvrij, maar in de meeste gevallen is er een verklaring van executele waarin dit is vastgelegd. Een vereffenaar kan door de rechtbank worden benoemd.

Erfgenamen zijn onvindbaar

In sommige gevallen zijn er geen erfgenamen bekend en is er ook geen executeur of vereffenaar. Als schuldeiser wilt u wel dat uw vordering wordt voldaan. U kunt dan door de rechtbank een vereffenaar laten benoemen. Er is in zo’n geval namelijk sprake van een onbeheerde nalatenschap en in artikel 4:204 BW is bepaal dat de rechtbank in een dergelijk geval op verzoek van een schuldeiser een vereffenaar kan benoemen. Een erfrechtadvocaat kan u hierbij behulpzaam zijn.

Een vereffenaar heeft de taak om de nalatenschap klaar te maken voor verdeling en dat betekent dat de vereffenaar onder andere de taak heeft om de schulden te betalen. Wilt u meer weten over het vereffenen van een nalatenschap, klik dan hier.

Erfgenamen zijn bekend en hebben de nalatenschap zuiver aanvaard

Stel: u weet wie de erfgenamen zijn en zij hebben de nalatenschap zuiver aanvaard, maar zij betalen niet, dan komt u in beginsel nog niet verder. In de navolgende gevallen heeft u dan eveneens de mogelijkheid om een vereffenaar te laten benoemen:

  1. De nalatenschap wordt al verdeeld, terwijl de opeisbare schulden nog niet zijn voldaan;
  2. Als het gevaar dreigt dat niet alle schulden ten volle of niet binnen redelijke tijd zullen worden voldaan (omdat de nalatenschap niet toereikend is, niet goed wordt beheerd en afgewikkeld of als een schuldeiser zich op de goederen van de nalatenschap gaat verhalen).

Erfgenamen zijn bekend en hebben de nalatenschap beneficiair aanvaard

Stel dat u er als schuldeiser achter bent wie de erfgenamen zijn en u bent er inmiddels ook achter dat een of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, dan moet de nalatenschap in beginsel worden vereffend (een uitzondering op deze regel is bijvoorbeeld  de situatie dat er een executeur is en de executeur kan de ruimschootsverklaring  afleggen).

De erfgenamen zijn bij een beneficiair aanvaarde nalatenschap in beginsel gezamenlijk vereffenaar. Uw vordering moet dan in de vereffening worden meegenomen en uiteindelijk worden betaald. Niet in alle situaties gaat dit goed, en daarom kunt u  op grond van artikel 4:203 lid 1 sub b BW een andere vereffenaar laten benoemen in de navolgende gevallen:

  1. De erfgenaam schiet tekort in de nakoming van zijn taak;
  2. De vereffenaar is ongeschikt om zijn taak uit te voeren
  3. De vereffenaar heeft de verplichting opgelegd gekregen om zekerheid te stellen, maar doet dit niet;
  4. De schulden overtreffen de baten;
  5. Er wordt verdeeld voordat de vereffening is afgerond.

 

Tot slot over schuldeisers en de benoeming van een vereffenaar

De erfgenamen volgen de erfgenamen op in diens rechten en verplichtingen. Zij zullen u moeten betalen. Let er wel op dat u zich bij de juiste persoon meldt om uw vordering betaald te krijgen. Soms moet u de executeur of vereffenaar aanschrijven. In sommige gevallen kan het nodig zijn om de rechtbank te vragen om een vereffenaar te benoemen, laat u hier goed over informeren door een erfrechtadvocaat.

Tip van onze zijde: denkt u er aan om aanspraak te maken op rente? Dit kan soms behoorlijk oplopen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.