Is de coronacrisis reden om een lager of een hoger bedrag aan partneralimentatie te betalen?

De coronacrisis raakt ons allemaal

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wordt ons dagelijks leven aan banden gelegd. De steeds striktere wordende maatregelen volgen elkaar in rap tempo op. Zo gaan de kinderen niet naar school, hebben horecagelegenheden hun deuren moeten sluiten en wordt er zoveel mogelijk thuis gewerkt. De economie krijgt harde klappen.

Wat nu, als je als ondernemer je inkomen flink ziet teruglopen? Of wat nu, als je werkgever voorlopig geen werk voor je heeft met als gevolg dat je tijdelijk een uitkering ontvangt? Is de coronacrisis reden om een lager bedrag aan partneralimentatie te betalen?

Wijziging van omstandigheden bij het berekenen van de partneralimentatie

Een rechterlijke uitspraak of een overeenkomst over de partnerlamentatie kan worden gewijzigd indien deze als gevolg van een wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen. Substantieel inkomensverlies als gevolg van de coronacrisis zal worden aangemerkt als een wijziging van omstandigheden.

De wettelijke maatstaven bij het berekenen van partneralimentatie

De wet geeft twee maatstaven voor het berekenen van partneralimentatie. Dit is enerzijds de behoefte van de alimentatiegerechtigde en anderzijds de draagkracht van de alimentatieplichtige.

(Aanvullende) behoefte van de alimentatiegerechtigde aan partneralimentatie

In het geval dat het inkomen van de alimentatiegerechtigde daalt als gevolg van de coronacrisis kan dit tot gevolg hebben dat de aanvullende behoefte aan partneralimentatie stijgt. Bij de bepaling van de behoefte aan partneralimentatie is de welstand gedurende het huwelijk het uitgangspunt. Als de behoefte aan partneralimentatie is vastgesteld wordt het inkomen dat de alimentatiegerechtigde verdient of redelijkerwijs kan verdienen, hierop in mindering gebracht. Het bedrag dat resteert is de aanvullende behoefte aan partneralimentatie.  Door het wegvallen van eigen inkomen als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen ter bestrijding van het coronavirus kan er dan ook behoefte zijn aan een extra bedrag aan partneralimentatie.

Draagkracht voor betaling van partneralimentatie

Ook als er sprake is van een substantiële inkomensdaling als gevolg van de coronacrisis aan de zijde van de alimentatieplichtige zal de partneralimentatie opnieuw berekend moeten worden. De draagkracht voor het betalen van partneralimentatie wordt berekend aan de hand van de financiële middelen waarover de alimentatieplichtige beschikt of redelijkerwijs kan beschikken. Bij het berekenen van de partneralimentatie spelen ook de redelijke eigen lasten van de alimentatieplichtige een rol. Inkomensverlies van de alimentatieplichtige als gevolg van de coronacrisis ligt buiten de invloedsfeer van de alimentatieplichtige, zodat een dit inkomensverlies een herberekening van de draagkracht voor het betalen van partneralimentatie rechtvaardigt.

Zorg voor jezelf en voor elkaar

Deze uitspraak van voormalig minister Bruins kan ook worden toegepast bij discussies over het betalen van partneralimentatie in tijden als deze. Ga -al dan niet onder begeleiding van een expert op het gebied van partneralimentatie- het gesprek met elkaar aan en onderzoek of er een oplossing mogelijk is die recht doet aan de zowel de belangen van de alimentatiegerechtigde als de belangen van de alimentatieplichtige. Lukt dit niet, kan de rechtbank worden gevraagd een beslissing te nemen. De economische gevolgen van de coronacrisis kunnen aanleiding geven het bedrag aan te betalen partneralimentatie te verhogen of te verlagen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.