Juiste wijze dagvaarden vereffenaars

Op 1 december 2015 heeft het Hof Den Haag uitspraak gedaan over de wijze waarop vereffenaars in een procedure moeten worden gedagvaard.

 

In deze procedure heeft erflaatster twee van haar vier kinderen benoemd tot haar enige erfgenamen. Deze twee kinderen hebben de nalatenschap van erflaatster beneficiair aanvaard. Dat brengt in dit geval met zich mee dat zoon één en dochter gezamenlijk de vereffenaars zijn. Erflaatster heeft haar andere twee kinderen onterfd; zij kunnen enkel aanspraak maken op hun legitieme portie. De onterfde kinderen hebben de erfgenamen in privé gedagvaard vanwege hun vorderingen uit hoofde van de nalatenschap van erflaatster.

Het hof oordeelt dat de erfgenamen in hun hoedanigheid van vereffenaars hadden moeten worden gedagvaard en niet in privé. De vereffenaar vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte.

Dit arrest laat zien dat het in de praktijk belangrijk is erop toe te zien dat partijen in hun juiste hoedanigheid worden gedagvaard. Is een nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair aanvaard, dan zijn deze erfgenamen (als geen van de uitzonderingen van toepassing is) vereffenaar. Een vereffenaar vertegenwoordigt bij de vervulling van zijn taak de erfgenamen in en buiten rechte. Een schuldeiser van een erflater dient de erfgenamen in hun hoedanigheid van vereffenaars te dagvaarden en niet in privé. De nalatenschap vormt in geval van beneficiaire aanvaarding immers een afgescheiden vermogen, wat betekent dat de beneficiair aanvaard hebbende erfgenamen niet in hun privévermogen aansprakelijk zijn voor de schulden van de nalatenschap.

Overigens dienen partijen al in eerste aanleg in hun juiste hoedanigheid te worden gedagvaard. Een partij die in eerste aanleg in privé gedagvaard is, kan niet in hoger beroep in hoedanigheid van vereffenaar aangesproken worden.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.