Kinderalimentatie en de fiscale wijzigingen per 1 januari 2015

Huidige situatie

Kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders (wat kan ieder van de ouders bijdragen aan de behoefte van het kind). De behoefte van het kind en de draagkracht worden vastgesteld aan de hand van de inkomens van de ouders. Het inkomen van de ouders bestaat – afhankelijk van de financiële situatie van de ouders – bijvoorbeeld niet alleen uit salaris of een uitkering, maar ook uit diverse kindregelingen zoals de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en de kinderopvangtoeslag.

Verder wordt er bij de draagkrachtberekening rekening mee gehouden dat de alimentatieplichtige fiscaal voordeel heeft voor de kinderalimentatie die hij voldoet. Dit fiscaal voordeel wordt opgeteld bij de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Kinderalimentatie en de Wet hervorming kindregelingen

 

Wat gaat er veranderen?

Door de komst van de Wet hervorming kindregelingen zijn vanaf 1 januari 2015 nog maar vier kindregelingen over: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de kinderopvangtoeslag en de combinatiekorting. Regelingen die komen te vervallen, betreffen onder andere de alleenstaande ouderkorting en de aftrek wegens uitgaven levensonderhoud kinderen.

Ter compensatie voor het wegvallen van deze regelingen wordt het kindgebonden budget voor de eerste twee kinderen verhoogd. De huidige inkomensgrens om in aanmerking te komen voor een kindgebonden budget gaat echter omlaag en wordt gelijk getrokken met de grens die geldt voor zorgtoeslag.

Wat betekenen deze veranderingen voor de hoogte van de kinderalimentatie?

De nieuwe wet kan effect hebben op de behoefte van het kind en/of de draagkracht van de ouders.

De behoefte van een kind wordt vastgesteld door het kindgebonden budget in mindering te brengen op het eigen aandeel in de kosten van de kinderen. Met andere woorden: hoe hoger het kindgebonden budget, hoe lager de behoefte van het kind. Een lagere behoefte kan tot een verlaging van de kinderalimentatie leiden (mits de draagkracht van ouders de behoefte overstijgt).

Door het vervallen van de diverse kindregelingen en de afschaffing van de aftrekbaarheid van de kinderalimentatie wijzigen de inkomsten en kan de draagkracht negatief worden beïnvloed. Daardoor kan de kinderalimentatie verlaagd worden.

Met name de afschaffing van de aftrekpost levensonderhoud voor kinderen kan tot een verminderde draagkracht leiden. Immers bij het vaststellen van de kinderalimentatie is rekening gehouden met deze aftrekpost. Indien deze aftrekpost komt te vervallen, terwijl de alimentatie ongewijzigd blijft, lijdt de alimentatiebetalende ouder al snel een financieel nadeel.

Wilt u uw specifieke situatie aan ons voorleggen, neemt u dan contact met ons op.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.