Kinderalimentatie en ouderschapsverlof

Kinderalimentatie

Wanneer ouders gaan scheiden, komt de verplichting tot het betalen van kinderalimentatie om de hoek kijken. De hoogte van de verschuldigde kinderalimentatie is afhankelijk van de wettelijke maatstaven. Dit is enerzijds de behoefte van het kind en anderzijds de draagkracht van degene die kinderalimentatie moet gaan betalen. 

Draagkracht

De draagkracht van de alimentatieplichtige kan in de loop der tijd wijzigen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de alimentatieplichtige werkloos wordt. Valt de oorzaak van de werkloosheid hem niet te verwijten (denk hierbij aan een reorganisatie binnen het bedrijf waardoor de onderhoudsplichtige zijn baan verliest), dan bestaat de mogelijkheid om met succes een wijzigingsverzoek in te dienen bij de rechtbank. Is er sprake van een verwijtbaar inkomensverlies, dan wordt voor de kinderalimentatie veelal gerekend met een fictief inkomen.

Verwijtbaar inkomensverlies?

De vraag die het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2018:1543) onlangs heeft moeten beantwoorden is of bij het opnemen van ouderschapsverlof sprake is van verwijtbaar inkomensverlies, waardoor gerekend moet worden met een fictief inkomen. In deze procedure ging het om een vader die graag een co-ouderschapsregeling voor zijn kinderen wilde, waarbij hij twee dagen per week ouderschapsverlof op zou nemen. De moeder wilde niet meewerken aan een co-ouderschapsregeling en was het niet eens met het feit dat het lagere inkomen van de vader bepalend zou zijn voor de hoogte van de kinderalimentatie. 

Het gerechtshof oordeelt uiteindelijk dat de onderhoudsplicht van ouders geen belemmering vormt voor het opnemen van ouderschapsverlof en de daarmee gepaard gaande teruggang in inkomen. De man heeft het ouderschapsverlof niet opgenomen met een ander doel dan waarvoor het bedoeld is, namelijk om meer voor de kinderen te kunnen zorgen. Het kan de man niet verweten worden dat hij ouderschapsverlof heeft opgenomen en er kan ook niet van de man gevergd worden dat hij weer meer gaat werken om zijn oude inkomen weer terug te krijgen.

Overigens verdient hierbij opmerking dat deze uitspraak is gedaan in de situatie waarin de vader ouderschapsverlof heeft opgenomen om voor de kinderen te zorgen die hij samen met de alimentatiegerechtigde heeft. Neemt de vader ouderschapsverlof op voor kinderen die geboren zijn uit een nieuwe relatie, waardoor de partneralimentatie van zijn eerdere partner in het gedrang komt, dan kan de uitkomst anders zijn. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beschikking van het Gerechtshof Amsterdam van 3 augustus 2010 (ECLI:NL:GHAMS:2010:BN4449).

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.