Leestips december 2021

Huurovereenkomsten in de vereffening van de nalatenschap, TE 2021/5

Door mr. A.M. Steegmans en mr. C. Hokken.

Hoge Raad 17/9/2021, ECLI:NL:HR:2021:1272

Beantwoording prejudiciële vragen fixatiebeginsel.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19/10/2021, ECLI:NL:GHARL:2021:9858

Erfgenamen vereffenaars zijn met privévermogen aansprakelijk voor kosten lijkbezorging. Zij zijn verwijtbaar in ernstige mate tekortgeschoten in de vervulling van hun plichten als vereffenaars.

Hof Arnhem-Leeuwarden 21/9/2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8877

Legitimaris-niet-erfgenaam kan tegenover de erfgenamen en de executeur aanspraak maken op inzage in en afschrift van alle bescheiden die hij voor de berekening van zijn legitieme portie nodig heeft. Artikel 4:78 BW is ook van toepassing gedurende de vereffening.

Hof ’s-Hertogenbosch 3/6/2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1653

Verzet tegen (mogelijk onverplicht neergelegde) uitdelingslijst vereffenaar is ongegrond. De vereffenaar die in die hoedanigheid wordt aangesproken door een of meerdere erfgenamen mag de kosten van het voeren van verweer en het voorbereiden van zittingen  als onderdeel van diens taak – waartoe hij door de rechtbank is benoemd – in rekening brengen ten laste van de nalatenschap met inachtneming van de gebruikelijke grenzen (waaronder redelijkheid en noodzakelijkheid).

Hof ’s-Hertogenbosch 1/6/2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:1623

Wanneer is er sprake van tekortschieten vereffenaar?

Rechtbank Rotterdam 15/11/2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11066

Verzoek tot eigen ontslag vereffenaar.

Rechtbank Rotterdam 9/11/2021, ECLI:NL:RBROT:2021:11318

Erflater is in 1960 overleden. Zijn huis is nooit verdeeld door zijn erfgenamen. De rechtbank benoemt op verzoek van een erfgenaam een vereffenaar op grond van artikel 4:204 lid 1 onder a BW.

Rechtbank Amsterdam 19/8/2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4542

De vereffenaar heeft verzocht om opheffing van vereffening nu er geen bezittingen zijn aangetroffen.

Rechtbank Noord-Holland 5/8/2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6587

Benoeming van een vereffenaar op verzoek van een schuldeiser.

Rechtbank Rotterdam 3/8/2021, ECLI:NL:RBROT:2021:8036

Geschil aangaande rekening en verantwoording vereffenaar in positieve nalatenschap.

Rechtbank Rotterdam 2/8/2021, ECLI:NL:RBROT:2021:7547

Benoeming vereffenaar op verzoek van voormalig bewindvoerder.

Rechtbank Den Haag 12/5/2021, Notamail 205 van 19/8/2021

Geen machtiging vereist voor partiële verdeling door erfgenamen-vereffenaars.


Dit artikel is onderdeel van de VereffeningsFlits december 2021. Bekijk het volledige overzicht.

VereffeningsFlits | dec. ’21

 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.