Leestips september 2020

Rechtbank Limburg 29 januari 2020, ECLI:NL:RBLIM:2020:1020

Het te veel zelf ingehouden loon van een door de erfgenamen gevolmachtigde notaris die was ingeschakeld om de nalatenschap van erflater te vereffenen moet door de notaris teruggestort worden en verdeeld worden onder de schuldeisers. Het is een relatief eenvoudige nalatenschap en gelet op de expertise van de notaris en diens kantoorgenoten staat het aantal gedeclareerde uren niet in een redelijke verhouding tot de voor de vereffening van deze nalatenschap verrichte, vereiste werkzaamheden.

Het loon van de vereffenaar ex artikel 4:206 lid 3 BW: is er nog een rekening te vereffenen?

In uitgave 2 van 2020 van het Tijdschrift Erfrecht is een artikel gepubliceerd dat is geschreven door Joost Diks (advocaat en vereffenaar bij Advocaten Familie- & Erfrecht en medeontwikkelaar van en docent bij de Specialisatieopleiding Vereffening Nalatenschappen van FEIN) en Noortje Lavrijssen (medewerker bij het wetenschappelijk bureau van Advocaten Familie- & Erfrecht) over het loon van de vereffenaar. In dit artikel gaan zij in op de vaststelling van het loon, het voorschot op het salaris, de positie van de vereffenaar als schuldeiser en de positie van erfgenamen. Ook maken zij een vergelijking met het salaris van de curator in een faillissement.

De nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter: verzoeken tot aanwijzingen ex artikel 4:210 lid 1 BW niet (meer) mogelijk

In uitgave 3 van 2020 van het Tijdschrift Erfrecht is nog een artikel gepubliceerd dat is geschreven door Joost Diks en Noortje Lavrijssen. Dit artikel gaat over het verzoek van een vereffenaar om een aanwijzing ex artikel 4:210 lid 1 BW. In dit artikel gaan zij in op de nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en de nieuwe Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter, de ambtshalve aanwijzing, het verzoek om een aanwijzing door de vereffenaar zelf en de wijze waarop een aanwijzing werd en wordt gegeven.

Het is over met verzoeken tot aanwijzing aan de vereffenaar ex artikel 4:210 lid 1 BW: beter ambtshalve gekeerd dan ten hele gedwaald?

In aflevering 8 van 2020 van de AdvoTip schreef Joost Diks over de verzoeken tot aanwijzing door de vereffenaar zelf op grond van artikel 4:210 lid 1 BW. Ook geeft hij in deze publicatie aan op welke punten de nieuwe Richtlijnen Vereffening nalatenschappen en de nieuwe Handleiding erfrechtprocedures kantonrechter nog aanpassing behoeven.


Dit artikel is onderdeel van de VereffeningsFlits september 2020. Bekijk het volledige overzicht.

VereffeningsFlits | sept. ’20

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.