Mocht u als cursist onverhoopt een klacht hebben over een door FEIN verzorgde cursus, dan horen wij dat graag van u. Alleen dan weten wij immers op welk punt wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Voor het bespreken van uw klacht kunt u telefonisch contact opnemen met één van de coördinatoren van FEIN. Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 02 09 444.

Als de klacht telefonisch niet afdoende afgewikkeld kan worden, dan zullen wij u verzoeken uw klacht schriftelijk in te dienen. Deze schriftelijke klacht mag worden verstuurd naar FEIN, Mispelhoefstraat 25, 5651 GK Eindhoven of per e-mail (fein@familie-erfrecht.nl), ter attentie van de leidinggevende van FEIN, mr. J.Th.M. Diks. U ontvangt dan binnen één week na ontvangst van de schriftelijke klacht een ontvangstbevestiging. De klacht wordt in behandeling genomen door de leidinggevende van FEIN, mr. J.Th.M. Diks. Afhankelijk van de aard van de klacht wordt ernaar gestreefd om binnen twee weken na indiening van de schriftelijke klacht een inhoudelijke reactie te verzorgen. Mocht die termijn niet haalbaar blijken, dan zult u hierover schriftelijk worden bericht. De klachtenprocedure wordt in ieder geval binnen zes weken afgerond.