Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Advocaten Familie- & Erfrecht niet dat de informatie op deze website vrij is van fouten of onvolkomenheden. Advocaten Familie- & Erfrecht aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website en/of de informatie die wordt verkregen middels gebruik van de op deze website opgenomen links.

Het is, behoudens persoonlijk gebruik, niet toegestaan informatie van deze website te downloaden, te kopiëren, op enigerlei wijze openbaar te maken of te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocaten Familie- & Erfrecht.