Aflevering 6 16 MIN

Straf op het verbergen van goederen van de nalatenschap en welke regels gelden voor samenwoners?

In serie 3, aflevering 6 bespreken Joost en Inge allereerst de gevolgen van het opzettelijk achterhouden van een tot de nalatenschap behorend goed. De wet bepaalt dat een erfgenaam die opzettelijk een goed verzwijgt, zoek maakt of verbergt, zijn aanspraak op dat goed verliest. Kan deze sanctie ongedaan gemaakt worden indien degene die het goed achterhield, later toch eerlijk is?

Een vrouw had haar zoon en diens neef tot erfgenamen van haar nalatenschap benoemd. De zoon wist dat een Zwitserse bankrekening tot de nalatenschap behoorde, maar ontkende het bestaan ervan. Na enige tijd gaf de zoon alsnog toe dat er een Zwitserse bankrekening was die tot de nalatenschap behoorde. De Hoge Raad moest oordelen of de zoon zijn aandeel in de bankrekening reeds had verbeurd.

Ook worden de vergoedingsrechten van samenwoners besproken. Voor echtgenoten en geregistreerde partners zijn de vergoedingsregels van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. Zijn deze regels ook van toepassing op informele samenwoners?

Het betrof een man en een vrouw die samenwoonden, niet gehuwd waren en geen geregistreerd partnerschap hadden. Ook hadden zij geen samenlevingsovereenkomst gesloten. De vrouw had € 75.000,00 aan verbouwingskosten voor de woning van de man betaald en wilde dit geld na de verbreking van de relatie terug. De vrouw deed hierbij een beroep op de vergoedingsregels die zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. De vraag was of deze regels in hun geval van toepassing waren.

Familie- en erfrechtadvocaat Joost Diks bespreekt met Inge Diepman de uitspraken van de Hoge Raad en de rechtsregels die hieruit voortvloeien.

Vragen

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze podcast kunt u sturen naar info@familie-erfrecht.nl.

Meer weten

Wilt u meer weten over het verbeuren van goederen of vergoedingsrechten bij samenwoners? Lees dan ook de volgende artikelen:

Erfenismagazine

Bezoek ook het Erfenismagazine, ons online magazine over zaken rondom de erfenis. U vindt hierin nog meer veel gestelde vragen maar ook tips, uitleg van juridische begrippen, toelichting op belangrijke wetsartikelen en columns van erfrechtadvocaten.

Wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis? Of heeft u een vraag voor een erfrechtadvocaat? Neem contact met ons op.

Wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis?

Neem contact met ons op.

call to action

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.