Dag van de scheiding

 

Het besluit is genomen: u gaat uit elkaar. En nu? Waar begint u? Ons Stappenplan Scheiding helpt u op weg.

 

Stappenplan Scheiding

Bij de behandeling van een echtscheiding doorlopen onze advocaten een concreet stappenplan met u. Het stappenplan bestaat in ieder geval uit de volgende stappen:

1. Mededeling dat u of uw aanstaande ex-partner wenst te scheiden

Het is belangrijk dat aanstaande ex-partners van elkaar horen dat er een echtscheiding komt en wat de redenen daarvoor zijn. Een goede scheidingsmelding is een eerste stap naar een constructieve afwikkeling  van de gevolgen van de scheiding.

2. Advocaat of mediator?

Vervolgens is het van belang dat u onderzoekt wie u het beste kan bijstaan. U kunt ervoor kiezen om ieder een eigen advocaat in te schakelen, die uw belangen behartigt. Indien u in onderling overleg afspraken wenst te maken, is het ook een optie om samen een mediator in te schakelen. In veel gevallen kan mediation een hulpmiddel zijn om samen tot een oplossing te komen. Een mediator is een onafhankelijke derde die het gesprek tussen u beiden begeleidt en met u tracht een oplossing te vinden waar u beiden tevreden mee bent. Op ons kantoor werken diverse scheidingsmediators.

3. Ouderschapsplan

Indien u gaat scheiden en samen het ouderlijk gezag heeft over één of meerdere minderjarige kinderen, bepaalt de wet dat u verplicht bent een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden in ieder geval afspraken vastgelegd met betrekking tot de zorgregeling voor de kinderen, de wijze waarop ouders elkaar zullen informeren en de (hoogte van de) kinderalimentatie.

4. Vermogensrechtelijke afwikkeling

Een advocaat of mediator zal ook de vermogensrechtelijke aspecten van een echtscheiding bespreekbaar maken. Hoe er dient te worden afgewikkeld, is onder andere afhankelijk van de vraag of u huwelijkse voorwaarden heeft opgesteld en/of op welke datum u bent getrouwd. Een advocaat of mediator zal samen met u de relevante bezittingen en schulden in kaart brengen. Is er sprake van een onderneming, dan wordt daar afzonderlijk aandacht aan besteed.

5. Partneralimentatie

Daarnaast dient gesproken te worden over de partneralimentatie. Een advocaat of echtscheidingsmediator zal u de wettelijke regels en juridische uitgangspunten toelichten en op basis van financiële stukken conceptberekeningen opstellen en met u bespreken. De (hoogte van de) partneralimentatie kan mede afhankelijk zijn van de huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling.

6. Pensioen

Een ander belangrijk onderwerp in het kader van een scheiding is het pensioen. Samen met de advocaat of echtscheidingsmediator zullen de opgebouwde pensioenen in kaart worden gebracht en worden bepaald in hoeverre deze dienen te worden verrekend of verevend. Daarnaast kan een advocaat of echtscheidingsmediator u een nadere juridische toelichting geven, bijvoorbeeld over conversie.

7. Echtscheidingsconvenant en verzoek tot echtscheiding

De gemaakte afspraken met betrekking tot de hierboven genoemde onderwerpen zullen worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan. Deze zullen tezamen met een verzoekschrift tot echtscheiding aan de rechtbank worden gestuurd. De rechtbank zal vervolgens de echtscheiding uitspreken en het echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan aan de beschikking hechten. Zodra de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent gehuwd, bent u definitief gescheiden. Een echtscheidingsmediator kan u begeleiden bij dit gehele traject. Ook wanneer iedere partner een eigen advocaat heeft, kunnen alle stappen van dit stappenplan in goed onderling overleg worden doorlopen. Lukt het onverhoopt niet om in onderling overleg afspraken te maken, dan zal de echtscheidingsadvocaat u informeren over de procedurele mogelijkheden.

 

Gratis kennismakingsgesprek

Op 11 september 2020 vindt de jaarlijkse Dag van de scheiding plaats. In het kader van deze dag bieden wij u een gratis kennismakingsgesprek aan met een van onze advocaat-leden van de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

In verband met de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om op de Dag van de scheiding een ongepland bezoek aan ons kantoor te brengen. Wij bieden u daarom aan om een bericht te sturen via onderstaand contactformulier. Op de Dag van de scheiding zal een van onze medewerkers contact met u opnemen voor het plannen van een eerste kennismakingsgesprek van een half uur. Indien u naar aanleiding daarvan besluit om een echtscheiding(smediation) bij een van onze advocaten op te starten, is het mogelijk om de bespreking te verlengen, zodat u direct inhoudelijk aan de slag kan.

Laat een afspraak inplannen via onderstaand terugbelverzoek. 

Marline Koetze
Marline Koetze Marline Koetze

Ik sta u graag te woord!

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek

Bel mij Stuur bericht