Alles wat u moet weten voor de erfrechtpraktijk anno nu; tip 2

In het kader van de introductie van de vierdaagse opleiding “Alles wat u moet weten voor de erfrechtpraktijk anno nu” delen wij de komende weken praktische tips voor de beginnende en ervaren  erfrecht professional.

Tip 2: Ken de spelers op het erfrechtelijke toneel

In erfrechtzaken kan de erfrechtadvocaat worden geconfronteerd met diverse partijen en betrokkenen. Denk bijvoorbeeld aan de executeur, de testamentair bewindvoerder, de vereffenaar, de boedelnotaris, de partijnotaris etc. Het erfrechtelijk rollenspel verlangt een voortdurende aandacht voor partijen en hun hoedanigheden.

Privatieve vertegenwoordigingsbevoegdheid

In erfrechtzaken is vaak sprake van wettelijke vertegenwoordiging, bijvoorbeeld door de executeur, de bewindvoerder of de vereffenaar. Veelal geldt dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid privatief is, dat wil zeggen met uitsluiting van de erfgenamen. In ieder erfrechtdossier moet een analyse worden gemaakt van de betrokken spelers, hun hoedanigheden en hun bevoegdheden. Zo kan onder meer worden vastgesteld wie de nalatenschap mag verbinden en/of wie bevoegd is om in rechte op te treden. Als er geprocedeerd moet worden, is de vertegenwoordigingsbevoegdheid met name van belang. Als de verkeerde partij wordt gedagvaard of een partij in onjuiste hoedanigheid wordt gedagvaard, leidt dit in beginsel tot niet ontvankelijkheid. Uit de gepubliceerde erfrechtelijke jurisprudentie blijkt dat op dit vlak geregeld vergissingen worden begaan. De hoedanigheid van een procespartij is van openbare orde. Dat betekent dat een rechter deze hoedanigheid, ook ambtshalve, moet beoordelen. Een vergissing in de hoedanigheid van een partij is in beginsel niet herstelbaar, ook niet in hoger beroep. De rechtspraak laat inmiddels zien dat soms nog een redding mogelijk is door uitleg van het processtuk (zie bijvoorbeeld Hoge Raad 14 december 2007, ECLI:NL:HR:2007:4765), of door een pragmatische insteek van de rechter (zie bijvoorbeeld Hoge Raad 22 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:721). U doet er echter goed aan om een partij van meet af aan in de juiste hoedanigheid te betrekken.

In de opleiding “Alles wat u moet weten voor de erfrechtpraktijk anno nu” zal uitvoerig stil worden gestaan bij de bevoegdheden van de diverse spelers op het erfrechtelijke toneel. Daarbij komt ook het relevante erfprocesrecht aan bod waarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid in procedures wordt behandeld, zodat uw cliënt ontvankelijk is in de procedure die u aanspant. Tevens komen praktische oplossingen aan bod om eventuele vergissingen, waar mogelijk, toch te kunnen herstellen.

Meer informatie over of inschrijven voor de opleiding “Alles wat u moet weten voor de erfrechtpraktijk anno nu” vindt u hier.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.