Vanaf 7 april uitbreiding behandeling rechtszaken tijdens coronacrisis, ook familie- en erfrechtzaken

Er is een nieuwe artikel over dit onderwerp verschenen met geactualiseerde informatie: Tijdelijke regeling behandeling rechtszaken tijdens coronacrisis per 1 mei aangepast, ook familie- en erfrechtzaken.


Familierechtprocedures en erfrechtprocedures tijdens de coronacrisis

Door de uitbraak van het coronavirus is de werkwijze van de Rechtspraak aangepast. Met ingang van 7 april 2020 worden er echter weer meer rechtszaken behandeld dan in de eerste weken van de corona-uitbraak. De Rechtspraak heeft daarvoor nieuwe tijdelijke regelingen opgesteld. Voor familierechtprocedures (waaronder echtscheidingsprocedures) en erfrechtzaken zijn met name de volgende regels relevant.

Nieuwe echtscheidingsprocedures (en andere familierechtprocedures) en nieuwe erfrechtprocedures kunnen gewoon worden gestart tijdens corona

Alle nieuwe familie- en erfrechtzaken kunnen op de gebruikelijke manier worden gestart. Daarin is als gevolg van de coronacrisis niets veranderd. U kunt dus gewoon een echtscheidingsprocedure starten of een erfrechtelijke procedure aanhangig maken bij de rechtbank in tijden van corona. Het verschil met de gebruikelijke gang van zaken is dat er – op dit moment tot 28 april aanstaande – in beginsel geen zitting plaatsvindt waarbij partijen fysiek aanwezig zijn. In deze procedures wordt zoveel mogelijk schriftelijk geprocedeerd. Als de noodzaak bestaat om een zitting te houden, dan vindt deze plaats via een telefonische (beeld)verbinding.

Zeer urgente erfrechtprocedures en familierechtprocedures tijdens corona

Alle zeer urgente zaken worden in ieder geval de komende periode daadwerkelijk behandeld. Dit zijn zaken waarin een spoedige rechtelijke beslissing niet achterwege kan blijven. De behandeling gebeurt zoveel mogelijk schriftelijk of via een telefonische (beeld)verbinding. Een zitting waarbij partijen fysiek aanwezig zijn, vindt in principe niet plaats. Het is daarbij aan de rechter om te bepalen of een zaak als zeer urgent wordt aangemerkt. In de nieuw gepubliceerde ‘Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak’ wordt daarvoor een richtlijn gegeven.

Voor het familie- en erfrecht kunnen de volgende zaken als zeer urgent aangemerkt:

 • (spoed) kort gedingen in familie- en jeugdzaken;
 • verzoekschriften tot conservatoire beslaglegging;
 • spoed instelling van curatele, bewind en mentorschap, spoed ontslag en spoed machtigingsverzoeken in dit verband;
 • spoed verzoeken in jeugdzaken;
 • voorlopige voorzieningen in een echtscheidingsprocedure (of een afzonderlijke procedure) als de veiligheid van kinderen in het geding is;
 • geschillen over het gezag van kinderen, als de veiligheid van kinderen in het geding is;
 • voorlopige voorzieningen inzake de Wet tijdelijk huisverbod.

Urgente familiezaken en erfrechtzaken worden zoveel mogelijk behandeld tijdens corona

Ook urgente zaken worden zoveel mogelijk daadwerkelijk behandeld in de komende periode. Dit zijn zaken waarin naar het oordeel van de rechter de mondelinge behandeling niet kan worden uitgesteld tot na 28 april 2020 en waarin geen afspraken kunnen worden gemaakt over schriftelijke behandeling. De behandeling vindt schriftelijk, per e-mail of met een telefonische (beeld)verbinding plaats. Of een zaak als urgent wordt bestempeld, is wederom aan de rechter te beslissen.

Volgens de Rechtspraak kunnen daarbij op het gebied van familie- en erfrecht onder andere de volgende zaken als urgent worden aangemerkt (voor zover ze niet al als zeer urgent worden bestempeld):

 • kort gedingen, provisionele voorzieningen en voorlopige voorzieningen. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan verzoeken om een voorlopige zorgregeling voor de kinderen, of om voorlopige kinderalimentatie of partneralimentatie in het kader van een echtscheiding;
 • overige familiezaken (gezag en omgang, echtscheiding, alimentatie);
 • verzoekschriften in erfrechtzaken;
 • zaken over slecht bewindvoerderschap en aansprakelijkstelling/ontslag en verzoeken (bijv. machtigingen) die al langere tijd liggen en niet schriftelijk afgedaan kunnen worden;
 • overig urgente jeugdzaken (die niet als zeer urgent worden bestempeld).

Echtscheiding, familierechtelijke kwesties, erfrechtelijke geschillen en afhandeling van nalatenschappen tijdens coronacrisis

Tijdens de coronacrisis blijft het gewoon mogelijk om een nieuwe echtscheiding of erfrechtelijke procedure te starten. Juist in deze tijd zullen zich bovendien situaties voordoen waarin de behandeling door een rechter niet kan wachten. De Rechtspraak is zich daarvan bewust en biedt met deze nieuwe tijdelijke maatregelen zoveel mogelijk toegang tot de rechter.

Wij zijn er in deze tijden ook voor u en kunnen u zowel in spoedzaken als reguliere zaken bijstaan. Al onze advocaten zijn telefonisch, per e-mail of skype bereikbaar en behandelen zowel lopende als nieuwe (spoed)zaken. Ook in deze tijden zoeken wij met u naar de beste oplossing. 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.