Vaststelling draagkracht directeur-grootaandeelhouder

In het geval er kinder- of partneralimentatie moet worden vastgesteld en de onderhoudsplichtige is directeur-grootaandeelhouder, dan zal er bij het in aanmerking te nemen inkomen van de onderhoudsplichtige niet alleen gekeken moeten worden naar het vanuit de onderneming genoten salaris, maar dan kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening.

 

Casus

De Hoge Raad heeft hier op 19 mei 2017 een uitspraak over gedaan. In deze zaak ging het om de vraag of bij de bepaling van de draagkracht van de directeur-grootaandeelhouder voor het vaststellen van kinderalimentatie naast zijn salaris uit de vennootschap ook rekening moest worden gehouden met de winstreserves in zijn vennootschap. De vrouw stelde zich als verzoekster op het standpunt dat bij het bepalen van het inkomen van de man niet alleen zijn salaris in aanmerking moet worden genomen, maar ook de als dividend door de vennootschap aan de man uit te keren winst. De vrouw heeft daartoe aangevoerd dat de onderneming goede resultaten behaalde en dat er geen noodzaak bestond om de winst op te potten. De man heeft als reactie daarop aangegeven dat er bij het bepalen van zijn inkomen geen rekening dient te worden gehouden met de winstreserves, omdat hij de winst niet wil uitkeren in verband met de continuïteit van de onderneming.

Zowel de rechtbank als het hof hebben bij het bepalen van de draagkracht van de man de winstreserves niet bij het inkomen geteld. Het hof was van oordeel dat er geen aanleiding bestond om de in de vennootschap gemaakte winst als inkomen aan te merken. Dat winstreserves aanwezig zijn betekent volgens het hof nog niet dat er ruimte is voor dividenduitkeringen. Dat is ter beoordeling van de bestuurder van de vennootschap.

Hoge Raad

De vrouw is het met dit oordeel van het hof niet eens en gaat in cassatie. De Hoge Raad overweegt in deze zaak het volgende:

‘Bij de beoordeling van deze onderdelen wordt vooropgesteld dat bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige niet alleen acht dient te worden geslagen op de inkomsten die de alimentatieplichtige zich feitelijk verwerft, maar ook op de inkomsten die hij zich in redelijkheid kan verwerven. Ingeval een directeur-grootaandeelhouder alimentatieplichtig is, gaat het bij de in aanmerking te nemen inkomsten niet alleen om zijn uit de onderneming genoten salaris, maar kan ook de in de vennootschap behaalde winst een rol spelen bij de draagkrachtberekening.’

De Hoge Raad vernietigt dan ook de beschikking van het hof en verwijst het geding naar een ander hof ter verdere behandeling en beslissing.

Conclusie

Bij het bepalen van de draagkracht van de directeur-grootaandeelhouder is niet alleen zijn inkomen uit de onderneming van belang, maar zal ook bekeken moeten worden wat de directeur-grootaandeelhouder in redelijkheid aan inkomen uit de onderneming kan verwerven.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.