Verwerping nalatenschap nietig bij wilsonbekwaamheid

Eens gekozen, blijft gekozen

In een van de eerdere bijdragen heeft u kunnen lezen dat een nalatenschap zuiver of beneficiair kan worden aanvaard, of kan worden verworpen. Op een eenmaal gemaakte keuze kan in beginsel niet worden teruggekomen. Deze keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het moment waarop de erfenis is opengevallen. Eens gekozen, blijft gekozen dus.

 

Of toch niet?

Op dit uitgangspunt zijn enkele uitzonderingen. Als de verwerping of aanvaarding van de nalatenschap tot stand is gekomen door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, dan kan de verwerping of aanvaarding vernietigd worden op grond van artikel 3:44 BW. De erfgenaam moet dan wel een beroep doen op de vernietiging van de verwerping of aanvaarding. Doet de erfgenaam dit niet, dan blijft de gemaakte keuze in stand.

Wanneer aangetoond kan worden dat het geestesvermogen van de erfgenaam ten tijde van de keuze tot aanvaarding of verwerping van de nalatenschap zodanig verstoord was dat de met die verklaring overeenstemmende wil geacht moet worden te hebben ontbroken, dan is de aanvaarding of verwerping nietig op grond van artikel 3:34 lid 2 BW. Kortom: heeft een wilsonbekwame een nalatenschap aanvaard of verworpen, dan kan diegene zelf of een belangenbehartiger een beroep doen op de nietigheid van de uitgebrachte keuze. Levert dit discussie op met bijvoorbeeld andere erfgenamen of schuldeisers in de nalatenschap, dan kan aan de rechter worden gevraagd om te bepalen dat de aanvaarding of verwerping van de nalatenschap nietig is. Wel is daarbij van belang dat aangetoond kan worden dat er sprake was van een geestelijke stoornis ten tijde van het afleggen van de verklaring. Dit kan bijvoorbeeld door het in de procedure overleggen van een verklaring van een behandelend arts.

Vanaf 1 september 2016 heeft er een wetswijziging plaatsgevonden die tot gevolg heeft dat een erfgenaam de kantonrechter kan verzoeken hem een machtiging te verlenen een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden in het geval er een schuld bestaat waarvan de erfgenaam geen kennis had en ook niet hoefde te hebben. Dit is een andere mogelijkheid om nog onder een zuivere aanvaarding uit te komen.

 

Advies

Bent u of kent u een erfgenaam die wilsonbekwaam was ten tijde van het maken van de keuze met betrekking tot een nalatenschap of die een keuze heeft gemaakt onder invloed van bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij voorzien u graag van een weloverwogen advies.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.