Verzet tegen uitdelingslijst in nalatenschappen

Vereffening nalatenschap

Bij het vereffenen van een nalatenschap gaat het om het klaarmaken van de nalatenschap voor de verdeling van de nalatenschap.

In de wet is bepaald wanneer de vereffening van een nalatenschap in beginsel verplicht is: als de nalatenschap door een of meer erfgenamen beneficiair (onder voorrecht van boedelbeschrijving) is aanvaard en als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd. Als sprake is van een beneficiair aanvaarde nalatenschap, dan treden de gezamenlijke erfgenamen als vereffenaar op. Ook kan de rechtbank een vereffenaar benoemen. Als de nalatenschap klaargemaakt is voor verdeling, dan moet de vereffenaar een uitdelingslijst opstellen. In deze uitdelingslijst is vastgelegd wie wat betaald krijgt vanuit het vermogen van de nalatenschap. Deze uitdelingslijst moet worden gedeponeerd bij de boedelnotaris (voor zover deze bij de nalatenschap is betrokken) of op de griffie van de rechtbank, zodat iedereen kennis kan nemen van deze uitdelingslijst. Ook legt de vereffenaar rekening en verantwoording af.

Verzet tegen uitdelingslijst

Is een erfgenaam, legataris, legitimaris of schuldeiser het niet eens met de uitdelingslijst, dan kan hij verzet instellen tegen deze uitdelingslijst. Wordt het verzet door de rechter ongegrond verklaard, dan kan tegen deze beslissing geen hoger beroep in worden gesteld zoals dat normaal het geval is, maar kan er enkel cassatie worden ingesteld. Op de vereffening van nalatenschappen is namelijk een deel van de bepalingen uit de Faillissementswet van toepassing verklaard. In de praktijk gaat dit nog wel eens mis. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 18 januari 2018 (ECLI:NL:GHSHE:2018:138), welke uitspraak door Joost Diks is besproken in het tijdschrift Rechtspraak Familierecht (zie RFR2018/58).

Stelt een partij ten onrechte hoger beroep in tegen de beslissing van de rechter op het verzet tegen de uitdelingslijst, dan wordt hij niet-ontvankelijk verklaard en staan er geen rechtsmiddelen meer open omdat de cassatietermijn in zo’n geval slechts acht dagen bedraagt. Met andere woorden: de uitdelingslijst staat in dat geval vast en de partij die het niet eens was met de uitdelingslijst is gebonden aan deze uitdelingslijst.

Om te voorkomen dat u niets meer kunt doen tegen een uitdelingslijst waarmee u het niet eens bent, is het raadzaam om direct contact te leggen met een in het erfrecht gespecialiseerde advocaat. 

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.