Wetsvoorstel beperking omvang wettelijke gemeenschap van goederen

Wanneer partners met elkaar in het huwelijk treden dan trouwen zij in de wettelijke gemeenschap van goederen, tenzij zij voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden maken bij de notaris. De wettelijke gemeenschap van goederen houdt in dat al hetgeen de partners voor het huwelijk hadden en tijdens het huwelijk verkrijgen, zowel bezittingen als schulden, gemeenschappelijk wordt. Dat geldt dus ook voor schenkingen en erfenissen die een partner voor of tijdens het huwelijk zonder uitsluitingsclausule heeft verkregen of zal verkrijgen.

 

Echtscheiding en gemeenschap van goederen

In het geval van echtscheiding moet de gemeenschap van goederen tussen de ex-echtgenoten worden verdeeld. Dat betekent dus ook dat in geval van echtscheiding de ex-echtgenoot die een schenking of erfenis heeft ontvangen zonder uitsluitingsclausule deze schenking of erfenis moet delen met de andere ex-echtgenoot. Partners kunnen dit voorkomen door voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken waarin wordt geregeld dat bijvoorbeeld erfenissen en schenkingen niet in de huwelijksgemeenschap zullen vallen. Zijn er geen huwelijkse voorwaarden gemaakt dan zal dus al het aanwezige vermogen aan het einde van het huwelijk moeten worden verdeeld. Dit voelt voor veel ex-echtgenoten vaak onrechtvaardig.

Wijzigingen stelsel

Op 16 april 2016 is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarin de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen wordt beperkt. Het wetsvoorstel wordt nu in de Eerste Kamer behandeld en naar verwachting zal ook de Eerste Kamer akkoord gaan met dit wetsvoorstel. De datum van invoering van de nieuwe wet is nog niet bekend, maar zal naar verwachting nog in 2017 of begin 2018 worden ingevoerd.

Gevolg wetswijzigingen

Wanneer de wet daadwerkelijk wordt ingevoerd heeft dat gevolgen voor de omvang van de gemeenschap van goederen die ontstaat wanneer partners met elkaar in het huwelijk treden. Zo vallen nalatenschappen en schenkingen die een echtgenoot tijdens het huwelijk verkrijgt niet langer in de gemeenschap van goederen. Ook het vermogen dat de partners hadden bij aanvang van het huwelijk, de zogenaamde aanbrengsten ten huwelijk, valt straks niet langer in de huwelijksgemeenschap. Dat betekent ook dat schulden die een van de echtgenoten voor het huwelijk is aangegaan, niet langer in de huwelijksgemeenschap vallen.
Er zullen na de invoering van deze wet steeds drie verschillende vermogens naast elkaar bestaan: het gemeenschappelijke huwelijksvermogen en de privévermogens van beide echtgenoten.

Voorkomen geschillen

Voor veel mensen zal dit wetsvoorstel rechtvaardiger voorkomen dan het huidige stelsel, waarbij alles gedeeld moet worden. De verwachting is wel dat er bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap in geval van echtscheiding discussie kan ontstaan over de omvang van de huwelijksgemeenschap wanneer de echtgenoten bij het aangaan van het huwelijk niet vastleggen wat er door de beide echtgenoten ten huwelijk is aangebracht. Om dergelijke discussies te voorkomen bestaat nog altijd de mogelijkheid van het maken van huwelijkse voorwaarden, zodat exact beschreven kan worden wie wat heeft aangebracht en wat er wel en niet verdeeld moet worden in het geval van echtscheiding.

Joost Diks
Joost Diks Joost Diks

Waarmee kan ik u van dienst zijn?

Stuur mij een bericht of een terugbelverzoek

Bel mij Stuur bericht

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.