Wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden

Op 1 september 2016 treedt het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden in werking. Zoals de naam van het wetsvoorstel al zegt, biedt het wetsvoorstel (extra) bescherming aan erfgenamen.

 

Bij een erfenis heeft u als erfgename drie keuzes: u kunt de erfenis – ook wel nalatenschap genoemd – zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen. Verwerpt u de nalatenschap, dan wordt u geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Eventuele schuldeisers van de overledene kunnen in dat geval niet bij u aankloppen. Aanvaardt u de nalatenschap beneficiair en blijken er in de nalatenschap meer schulden dan bezittingen aanwezig te zijn, dan bent u als erfgenaam alleen aansprakelijk voor zover er in de nalatenschap voldoende vermogen aanwezig is om de schuldeiser van te voldoen. De schuldeiser kan zich niet verhalen op uw privévermogen. Heeft u de erfenis zuiver aanvaard en blijken er meer schulden dan bezittingen te zijn, dan bent u verplicht de schulden uit de nalatenschap van de overledene uit uw eigen vermogen te voldoen.

Het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen schulden (34 224) is inmiddels door de Eerste Kamer aangenomen en zal op 1 september 2016 in werking treden. Heeft u een nalatenschap zuiver aanvaard en wordt u vervolgens geconfronteerd met een schuld van de nalatenschap die u niet kende en ook niet behoorde te kennen, dan kunt u binnen drie maanden na de ontdekking van die schuld een machtiging aan de kantonrechter vragen om de nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden. Dit wordt geregeld in artikel 4:194a BW. Per 1 september 2016 is het dus onder omstandigheden mogelijk om een eenmaal gemaakte keuze over het aanvaarden van een erfenis terug te draaien. Hiervoor heeft u wel toestemming nodig van de kantonrechter. De advocaten van Advocaten Familie- & Erfrecht kunnen vanaf 1 september 2016 zo’n machtiging bij de kantonrechter voor u aanvragen.

Het wetsvoorstel biedt bovendien extra bescherming aan erfgenamen die geen expliciete keuze hebben gemaakt voor het zuiver of beneficiair aanvaarden van een erfenis dan wel het verwerpen van een erfenis, maar die door hun feitelijk handelen impliciet een keuze hebben gemaakt. Wanneer je bijvoorbeeld van de rekening van de overledene betalingen gaat verrichten, kan dit worden gezien als een zuivere aanvaarding van de nalatenschap, met alle gevolgen van dien. Op grond van het wetsvoorstel wordt artikel 4:192 lid 1 BW aangepast. Alleen handelingen die schuldeisers benadelen door goederen aan het verhaal van schuldeisers te onttrekken leiden tot een zuivere aanvaarding van de erfenis.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.