Wetsvoorstel verkorting alimentatieduur partneralimentatie

Er is al langere tijd een maatschappelijk debat gaande over de vraag of het wel redelijk is dat in sommige gevallen tot twaalf jaar alimentatie moet worden betaald. Die discussie laait ook in politiek Den Haag regelmatig op. Er zijn al meerdere voorstellen gedaan om de alimentatieduur te verkorten, maar die voorstellen hebben tot op heden nooit de eindstreep gehaald. Op 11 juni 2018 heeft de VVD samen met D66 en de PvdA hun herziene wetsvoorstel gepresenteerd.

 

De huidige regeling

Op grond van het huidige recht bedraagt de alimentatieduur maximaal twaalf jaar. Is het huwelijk korter dan vijf jaar en zijn er uit het huwelijk geen kinderen geboren, dan is de alimentatieduur beperkt tot de duur van het huwelijk. In uitzonderlijke situaties kan worden verzocht om verlenging van de alimentatieduur. De praktijk leert dat een dergelijk verzoek niet snel wordt toegewezen.

Wat staat er in het voorstel?

De belangrijkste wijziging in het herziene voorstel is dat het recht op alimentatie van rechtswege vervalt na een termijn die gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar. Er is in het voorstel wel een aantal uitzonderingssituaties beschreven. 

Een van de uitzonderingssituaties die is genoemd, is de situatie dat uit het huwelijk kinderen zijn geboren. Het recht op alimentatie eindigt in dat geval niet eerder dan op het moment dat de kinderen twaalf jaar oud zijn. Dit betekent dat het recht op alimentatie in het geval dat er kinderen uit het huwelijk zijn geboren maximaal twaalf jaar duurt. Daarnaast is het voorstel dat indien het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en tussen het moment van indienen van het echtscheidingsverzoek en het moment dat de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt maximaal tien jaar zit, de alimentatieverplichting pas eindigt op het moment waarop de onderhoudsgerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. De alimentatieverplichting kan dan maximaal tien jaar duren. In uitzonderlijke situaties kan de rechter in bovengenoemde situaties – net als thans het geval is – wel worden verzocht om de alimentatieduur op te rekken. 

Het voorstel ziet overigens alleen op toekomstige alimentatiekwesties. In het herziene wetsvoorstel is geen regeling opgenomen voor gevallen waarin de echtscheiding al is aangevraagd voor inwerkingtreding van de nieuwe wet.

Of dit nieuwe voorstel binnen het familierecht de eindstreep zal halen, is voorlopig nog maar de vraag. Op woensdag 27 juni 2018 is het voorstel behandeld in de Tweede Kamer. Er zijn door de Tweede Kamer een aantal vragen gesteld en een aantal punten ingebracht. De initiatiefnemers van het wetsvoorstel gaan zich hier nu over buigen. Wij informeren u uiteraard als er over het voorstel meer bekend is.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.