Wettelijke indexering alimentatie per 1 januari 2021 vastgesteld

Indexering alimentatie op grond van artikel 1:402a BW

Ieder jaar worden per 1 januari de kinder- en partneralimentatie van rechtswege, dat wil zeggen automatisch op grond van de wet, geïndexeerd. Deze verhoging van alimentatie is wettelijk bepaald ten aanzien van onderhoudsverplichtingen die op de wet gegrond zijn en die beheerst worden door Nederlands recht. Of in en hoeverre de alimentatiebedragen worden geïndexeerd, wordt jaarlijks vastgesteld door de Minister van Justitie. Het percentage is afhankelijk van de salarisontwikkelingen.

 

Indexering alimentatie verplicht

Het indexeringspercentage is voor 2021 vastgesteld op 3%. De indexering is van toepassing op de alimentatie die voor 1 januari is vastgesteld of overeengekomen. Per 1 januari dient u de door u te betalen onderhoudsbijdrage(n) met dit percentage te verhogen.

Indexering alimentatie uitsluiten

Alleen bij rechterlijke uitspraak of in een overeenkomst (zoals in een echtscheidingsconvenant) kan de wettelijke indexering van alimentatie worden uitgesloten.

De rechter kan op verzoek van de alimentatieplichtige hiertoe beslissen maar de rechter kan ook ambtshalve de indexering uitsluiten. Aan deze beslissing kunnen slechts financiële factoren ten grondslag liggen. Uitsluiting van indexering van alimentatie is mogelijk als het inkomen van de alimentatieplichtige niet stijgt overeenkomstig het loonindexcijfer. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat in dat geval op de alimentatiebijdrage geen enkele vorm van indexering wordt toegepast. Bij overeenkomst of bij rechterlijke uitspraak kan namelijk ook worden bepaald dat, met welke frequentie en met welk percentage, bedrag of indexcijfer de alimentatie anders dan van rechtswege dient te worden geïndexeerd. Zo heeft het gerechtshof in Arnhem-Leeuwarden in 2013 in een beslissing overwogen het redelijk te achten de indexering van de alimentatie te koppelen aan de indexering van het ABP-pensioen van de man en dienovereenkomstig beslist (ECLI:NL:GHARL:2013:6376). De rechter kan daarnaast een regeling treffen waarbij de onderhoudsplichtige verplicht wordt om aan de onderhoudsgerechtigde gegevens te verstrekken ten behoeve van de vaststelling van de wijziging van de alimentatie.

Wijziging van de beschikking van de rechter of overeenkomst waarin de alimentatie is vastgelegd

Indien de wettelijke indexering in een rechterlijke beslissing of in een overeenkomst is uitgesloten, kan deze uitsluiting worden ingetrokken bij rechterlijke uitspraak. Hiervoor dient te worden aangesloten bij de gebruikelijke wijzigingsgronden voor alimentatie van artikel 1:401 BW als geen alternatieve regeling is overeengekomen of bepaald ten aanzien van de indexering. Dat betekent dat een niet-wijzigingsbeding terzake de alimentatie niet van invloed is op de enkele afspraak dat de wettelijke indexering is uitgesloten.

Tot slot over de indexering van alimentatie per 1 januari 2021

In de meeste gevallen zal de alimentatieplichtige de wettelijke indexering van de alimentatie van 3% per 1 januari 2021 dus moeten toepassen.

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.