14 nov

Brussel II-Ter Verordening

Aantal PO punten: 4

Op maandag 14 november organiseert FEIN de cursus Brussel II-Ter Verordening.

Op 1 augustus 2022 is de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen door de Europese Verordening Brussel II-ter. Deze nieuwe IPR-regeling heeft belangrijke gevolgen voor de Nederlandse familierechtpraktijk, in het kader van internationale echtscheidingen, gezag en omgang, kinderbescherming en internationale kinderontvoering.

Er zijn verschillende vragen waar familierechtadvocaten tegenaan zullen lopen. Wat verandert er ten aanzien van internationale echtscheidingen? Kunnen echtgenoten in een echtscheidingsconvenant of ouderschapsplan een bevoegde rechter aanwijzen en een rechtskeuze uitbrengen? Kan een ouder bij de Nederlandse rechter een vordering tot terugverhuizen indienen, wanneer de andere ouder zonder toestemming met het kind is verhuisd naar het buitenland? De Verordening Brussel II-ter maakt de erkenning en tenuitvoerlegging van familierechtelijke beslissingen in andere EU-landen gemakkelijker. Maar wat betekent dat precies? Kan een omgangsregeling vastgesteld door de Belgische rechter direct geëffectueerd worden in Nederland, zonder verlof van de Nederlandse rechter?

Deze praktijkcursus over de nieuwe Europese Verordening Brussel II-ter is een must voor familierechtadvocaten. Na het volgen van de cursus bent u weer helemaal bij. De cursus heeft een praktijkgerichte inslag en er is voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De cursus wordt verzorgd door prof. mr. F. Ibili (raadsheer hof Den Haag & hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen).

Tijdens de cursus komen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:
– waarom wordt de Europese Verordening Brussel II-bis vervangen?
– overgangsrecht: wanneer blijft de oude verordening van toepassing en wanneer geldt de nieuwe verordening?
– welke onderwerpen van familierecht regelt de nieuwe verordening?
– rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. internationale echtscheidingen
– rechtsmacht van de Nederlandse rechter m.b.t. gezag en omgang
– de erkenning van buitenlandse echtscheidingen binnen de Europese Unie
– de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen inzake gezag en omgang binnen de Europese Unie

prof. mr. F. Ibili

Docent prof. mr. F. Ibili

Prof. mr. F. Ibili is hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in het Personen- en familierecht, internationaal privaatrecht, internationale kinderontvoering, verdragenrecht, en rechtsvergelijking. Daarnaast is prof. mr. Ibili raadsheer bij het hof Den Haag, lid van de Staatscommissie voor het Internationaal Privaatrecht en voorzitter van de Landelijke Expertgroep IPR van de rechterlijke macht.

  • Datum: 14 november 2022
  • Inloop: Vanaf 13.00 uur
  • Duur: 13.30 - 18.00u
  • Locatie: Omgeving Utrecht
  • Kosten: €550,00 excl. BTW
  • Inschrijven tot: 14 november 2022
  • Aantal PO punten: 4
* vFAS-, VEAN-, EPN-, INSOLAD- en NOVEX-leden ontvangen 10% korting op de cursusprijs.
Op dit moment is deze opleiding volgeboekt of de mogelijkheid voor aanmelding verlopen. Houd de website in de gaten voor nieuwe opleidingen of meld u hieronder aan voor de mailing. U ontvang dan tevens op regelmatige basis de VereffeningsFlits.