Mr. Maaike Steegmans vervult als wetenschapper een speciale positie bij Advocaten Familie- & Erfrecht. Ze studeerde zowel notarieel recht als Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en werkte enige jaren als kandidaat-notaris bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor. Daarna stapte ze over naar de Universiteit Utrecht, waar zij aan de slag ging als docent en onderzoeker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht.

Momenteel is Maaike bezig met een promotieonderzoek naar het beheer van familievermogen. Ze verzorgt regelmatig cursussen en trainingen op het gebied van erfrecht, relatievermogensrecht en estate-planning. Ook publiceert ze vaak in diverse juridische tijdschriften en is ze redactielid van onder meer de bundels Rechtspraak Erfrecht en Rechtspraak Relatievermogensrecht.

Bij Advocaten Familie- & Erfrecht runt Maaike samen met Noortje Lavrijssen het wetenschappelijk bureau. Voornamelijk bij complexe en unieke zaken biedt ze onze advocaten de nodige wetenschappelijke ondersteuning.

Noortje Lavrijssen is als medewerker van het wetenschappelijk bureau werkzaam bij Advocaten Familie- & Erfrecht. Ze studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Tilburg en werkte daar ook als docent.

Vervolgens heeft Noortje verschillende jaren gewerkt als advocaat, onder andere op het terrein van het familierecht. Daarna keerde zij terug naar de Universiteit van Tilburg, waar zij aan de slag ging als docent en onderzoeker bij de vakgroep Privaatrecht. Daar promoveerde zij in 2015.

Inmiddels werkt zij als docent bij de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Deze functie vervult zij naast haar werkzaamheden bij Advocaten Familie- & Erfrecht.