Podcast ‘De Erfrechtadvocaat’: boeiende verhalen over erfenissen

Over het erfrecht vallen talloze interessante verhalen te vertellen. In de podcastserie ‘De Erfrechtadvocaat’ bespreekt presentatrice Inge Diepman met mr. Joost Diks en andere deskundigen allerlei erfrechtelijke onderwerpen.

Veel mensen krijgen vroeg of laat te maken met het erfrecht. Het is dan heel vervelend als er conflicten ontstaan over een erfenis, of over een nalatenschap die maar niet wordt afgewikkeld. Helaas zijn dit soort problemen aan de orde van de dag en het lijkt wel alsof we steeds meer ruzie over erfenissen maken.

Verhalen over het erfrecht

‘De Erfrechtadvocaat’ biedt duidelijkheid over veel voorkomende kwesties. Joost Diks en andere erfrechtdeskundigen vertellen in de podcast boeiende verhalen over erfenissen. Daarnaast krijgen de luisteraars adviezen over hoe ze de afhandeling van een erfenis soepel kunnen laten verlopen.

Dit komt aan bod in ‘De Erfrechtadvocaat’

Inge Diepman, Joost Diks en hun gasten behandelen allerlei onderwerpen over het erfrecht. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een executeur en een vereffenaar? Wat doet een erfrechtadvocaat? Hoe gaat een erfgenamenonderzoeker te werk? En waar moet u rekening mee houden als u een goed doel wilt opnemen in uw testament? Inge Diepman, Joost Diks en hun gasten behandelen elk onderwerp op een luchtige en laagdrempelige manier, zodat ‘De Erfrechtadvocaat’ interessant is voor professionals én leken.

Alle seizoenen van ‘De Erfrechtadvocaat’ kunt u hier beluisteren, of via uw favoriete podcast app zoals Spotify of Apple Podcasts.

Bekijk podcast overzicht
quote icon
"het erfrecht staat meer in de belangstelling dan ooit!"
Inge Diepman

Podcast De Erfrechtadvocaat

Aflevering 10 18 MIN

De rekening vereffenen

In de seizoensfinale van seizoen 4 van “De Erfrechtadvocaat” blikken Inge Diepman en Joost Diks terug op de vorige afleveringen.

Beluisteren play button
Aflevering 9 21 MIN

Tropisch erfrecht

Freek Schols, buitengewoon hoogleraar aan de universiteit van Curaçao, vertelt dat het Caribisch erfrecht beter aansluit op de samenleving dan het Nederlands erfrecht. Joost en Freek komen in dit kader te spreken over de legitieme portie, het ongeldig laten verklaren van een testament op grond van misbruik van omstandigheden, het erven door een informele samenlever en de wettelijke verdeling.

Beluisteren play button
Aflevering 8 21 MIN

Notaris of erfrechtadvocaat

Inge Diepman en Joost Diks ontvangen in deze aflevering professor mr. Freek Schols, hoogleraar notarieel recht. Net als zijn broer professor Bernard Schols doceert Freek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Met Inge en Joost praat hij over de verschillen en de steeds vaker voorkomende overeenkomsten tussen de notaris en de erfrechtadvocaat.

Beluisteren play button
Aflevering 7 25 MIN

Hoe houd je de fiscus buiten de deur?

Erflaters verzinnen van alles om de fiscus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Zo is er de zaak van de doktersassistente die trouwde met een erflater om zo in het door hem gewenste Nabijen-rijtje te komen. Was hier sprake van fraus legis (misbruik van recht)? Bernard geeft het antwoord!

Beluisteren play button
Aflevering 6 23 MIN

Bernard Schols schittert

Professor Bernard Schols, hoogleraar Successierecht aan de Radboud Universiteit Nijmegen, vertelt in deze aflevering hoe hij als jonge notaris gefascineerd was door de executeur, die hij beschouwt als een verbinder tussen een overledene en diens nabestaanden.

Beluisteren play button
Aflevering 5 21 MIN

“Waar is mijn erfenis?” ontmoet “De Erfgenaam”

Van elkaar vervreemde zussen, na jaren herenigd. Een hoogbejaarde vrouw die eindelijk kan stoppen met werken. Zonder Klaas Zondervan waren deze ‘happy ends’ nooit gebeurd. Klaas is erfrechtelijk genealoog, wat wil zeggen dat hij speurt naar erfgenamen.

Beluisteren play button
Aflevering 4 21 MIN

Over scheiden en overlijden

Inge Diepman en Joost Diks ontvangen Bregje Boelens, advocaat en mediator. De titel van deze aflevering, ‘Over scheiden en overlijden’, komt uit haar koker.

Beluisteren play button
Aflevering 3 19 MIN

Wie beheert het familievermogen?

Inge Diepman en mr. Joost Diks praten in deze aflevering met Maaike Steegmans. Deze expert op het gebied van familievermogens is een kantoorgenoot van Joost; samen werken ze regelmatig aan zaken rond nalatenschappen van vermogende families.

Beluisteren play button
Aflevering 2 20 MIN

Een goed doel als erfgenaam

In deze aflevering ontvangen presentatrice Inge Diepman en erfrechtadvocaat mr. Joost Diks Frank Theunissen. Als relatiemanager van Artsen zonder Grenzen begeleidt hij donateurs die zijn organisatie hebben opgenomen in hun testament, of overwegen om dat te doen. Zij willen ook na hun dood iets betekenen voor een ander, vandaar dat ze kiezen voor een goed doel als erfgenaam. Als een erflater geen kinderen heeft, verloopt de afwikkeling van een erfenis of legaat meestal probleemloos. Dat is anders als er kinderen in het spel zijn; als zij van het goede doel niets afweten kan dat zorgen voor conflicten. Ouders, práat over uw plannen, is dan ook het advies van Frank.

Beluisteren play button
Aflevering 1 15 MIN

Leve het erfrecht, maar leg het wel goed uit

Inge Diepman en mr. Joost Diks vertellen waarom het erfrecht nu ‘hot’ is. Er is veel media-aandacht voor ruzies rond de erfenissen van BN’ers en de tv-programma’s ‘Waar is mijn erfenis?’ (SBS6) en ‘De Erfgenaam’ (RTL4) droegen ook bij aan de belangstelling. Daarnaast is het erfrecht zelf onderwerp van discussie. Door het letterlijk toe te passen, kunnen daders erven van hun slachtoffers, zoals het geval was bij de Beuningse martelmoord en de Gifmoord.

Beluisteren play button
Aflevering 10 17 MIN

De bevoegdheden van de executeur en het nihilbeding in de huwelijkse voorwaarden

In serie 3, aflevering 10 bespreken Joost en Inge de executeur van de nalatenschap. Hoe zit het ook alweer met de sterren van de executeur? Welke bevoegdheden hebben de verschillende soorten executeurs? Wanneer kan de executeur ontslagen worden? Hoe zit het met de executeur-afwikkelingsbewindvoerder?

Beluisteren play button
Aflevering 9 14 MIN

Het betalen van rente in de vereffening van een nalatenschap en het alsof-beding

In serie 3, aflevering 9 bespreken Joost en Inge allereerst de toepasselijkheid van de faillissementswet op de vereffening van een nalatenschap en meer in het bijzonder, het fixatiebeginsel. Artikel 4:218 lid 5 BW verklaart de faillissementswet voor zoveel mogelijk van toepassing op de vereffening van de nalatenschap. Geldt dit ook voor het in het faillissementsrecht geldende fixatiebeginsel, inhoudende dat de rentes na het uitspreken van een faillissement niet meer doorlopen?

Beluisteren play button
Aflevering 8 15 MIN

Bezwaren tegen de conclusies van de vereffenaar van de nalatenschap en wie mag bewindvoerder zijn?

In serie 3, aflevering 8 bespreken Joost en Inge de vereffening van de nalatenschap en meer in het bijzonder het rechtsmiddel na een beslissing op verzet tegen de uitdelingslijst van de vereffenaar. Een door de rechtbank benoemde vereffenaar dient aan het einde van de vereffening rekening en verantwoording af te leggen en een uitdelingslijst te maken waarop de schulden van de nalatenschap staan die de vereffenaar gaat voldoen. Een schuldeiser kan hiertegen in verzet komen, waarna de kantonrechter hierop moet beslissen. Staat tegen de beslissing van de kantonrechter nog een rechtsmiddel open?

Beluisteren play button
Aflevering 7 14 MIN

De vereffening van de nalatenschap en draagkracht bij kinderalimentatie

In serie 3, aflevering 7 bespreken Joost en Inge de samenloop van de vereffening van de nalatenschap en de verdeling van de nalatenschap. Als uitgangspunt bij een te vereffenen nalatenschap geldt dat de nalatenschap eerst moet worden vereffend voordat de nalatenschap kan worden verdeeld. Kan van dit uitgangspunt worden afgeweken?

Beluisteren play button
Aflevering 6 16 MIN

Straf op het verbergen van goederen van de nalatenschap en welke regels gelden voor samenwoners?

In serie 3, aflevering 6 bespreken Joost en Inge allereerst de gevolgen van het opzettelijk achterhouden van een tot de nalatenschap behorend goed. De wet bepaalt dat een erfgenaam die opzettelijk een goed verzwijgt, zoek maakt of verbergt, zijn aanspraak op dat goed verliest. Kan deze sanctie ongedaan gemaakt worden indien degene die het goed achterhield, later toch eerlijk is?

Beluisteren play button
Aflevering 5 12 MIN

Het erfprocesrecht en het familieprocesrecht

In serie 3, aflevering 5 bespreken Joost en Inge de gevolgen van de ten onrechte niet betrokken partijen in een procedure. Bij een zogenoemde ondeelbare rechtsverhouding dienen alle personen die bij die verhouding betrokken zijn, te worden opgeroepen in een procedure. Maar wat zijn de gevolgen indien niet al deze personen zijn opgeroepen?

Beluisteren play button
Aflevering 4 14 MIN

Een ongeldig testament en terugbetalen van alimentatie

In serie 3, aflevering 4 bespreken Joost en Inge allereerst het bewijsaanbod bij een beroep op nietigheid van een testament. Een partij vordert voor recht te verklaren dat een testament nietig is omdat de erflater niet in zou zijn geweest zijn wil te bepalen wegens een geestelijke stoornis. Deze partij wil dat bewijzen. Mag dit bewijsaanbod worden gepasseerd?

Beluisteren play button
Aflevering 3 18 MIN

Financieel ouderenmisbruik en statusvoorlichting

In serie 3, aflevering 3 bespreken Joost, Bregje en Inge allereerst de omkering van de bewijslast bij een beroep op misbruik van omstandigheden. Een partij wil een door hem, of zijn rechtsvoorganger,  gedane schenking vernietigen en beweert dat de schenking is gedaan onder misbruik van omstandigheden. De andere partij, de ontvanger van de schenking beweert daarentegen dat er helemaal geen sprake was van misbruik van omstandigheden. Welke partij moet nu het bewijs voor zijn stelling leveren?

Beluisteren play button
Aflevering 2 16 MIN

De Koperen Pan

In serie 3, aflevering 2 bespreken Joost, Bregje en Inge allereerst de stilzwijgende aanvaarding van de nalatenschap. Onbewust kunnen erfgenamen een nalatenschap zuiver aanvaarden door feitelijk handelen. De vraag is echter in welke gevallen van een dergelijke stilzwijgende aanvaarding kan worden gesproken.

Beluisteren play button
Aflevering 1 19 MIN

Uitleg van het testament en peildatum waardering huwelijksgemeenschap

In serie 3, aflevering 1 bespreken Joost, Bregje en Inge aan de hand van twee uitspraken van de Hoge Raad, twee belangrijke onderwerpen binnen het familie- en het erfrecht. Allereerst komt de uitleg van het testament aan bod. Waarom dient een testament te worden uitgelegd als de tekst ervan duidelijk lijkt?

Beluisteren play button
Aflevering 20 14 MIN

De heetgebakerde aandelen

In aflevering 20 bespreken Joost en Inge de onderneming en de nalatenschap. Bij de afwikkeling van een nalatenschap is regelmatig een onderneming betrokken. Soms ontstaan discussies over wie de onderneming mag voortzetten of wat de waarde ervan is. Ook kan er een botsing ontstaan tussen de bepalingen uit het testament en de statuten van de BV.

Beluisteren play button
Aflevering 19 14 MIN

Vette en magere jaren

In aflevering 19 bespreken Joost en Inge de inbreng van giften in de nalatenschap. Moet een ‘met de warme hand’ gekregen gift, als een soort van voorschot op de erfenis worden gezien en verrekend worden met het erfdeel? Het antwoord op die vraag hangt af van diverse omstandigheden.

Beluisteren play button
Aflevering 18 16 MIN

De portefeuille van Koopmans

In aflevering 18 bespreken Joost en Inge de rol van de executeur. De executeur, vroeger executeur-testamentair genoemd, is door een erflater in zijn testament aangewezen om de erfenis af te wikkelen. Deze aflevering geeft onder andere antwoord op de vraag: Hoe zit het met de aansprakelijkheid van de executeur, bijvoorbeeld als er een effectenportefeuille in de nalatenschap zit?

Beluisteren play button
Aflevering 17 16 MIN

Het gouden dak

In aflevering 17 bespreken Joost en Inge de inzet van de vereffenaar. De wet biedt de mogelijkheid dat de rechtbank een vereffenaar benoemt. Deze vereffenaar wordt dan bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de nalatenschap door de erfgenamen beneficiair wordt aanvaard. In deze aflevering komen de taken van de vereffenaar van de nalatenschap aan de orde.

Beluisteren play button
Aflevering 16 17 MIN

Een half bakkie

In aflevering 16 praten Joost en Inge over de legitieme portie. Naast een testament is er ook nog de wet die invloed heeft op wie wat uit de nalatenschap verkrijgt. Want ook als je als kind niet in het testament genoemd wordt of zelfs als je actief onterfd bent sta je namelijk niet helemaal buiten spel. Wat gebeurt er als je wordt onterfd en waar heb je nog recht op?

Beluisteren play button
Aflevering 15 12 MIN

De kaart van het landgoed

In aflevering 15 bespreken Joost en Inge schulden binnen de nalatenschap. Hoe zit het bijvoorbeeld met een lening die een erflater bij leven heeft afgesloten? Gaan deze plichten automatisch over op de erfgenamen en wat is de rol van de vereffenaar in een dergelijke situatie?

Beluisteren play button
Aflevering 14 15 MIN

Boeven in de boedel

In aflevering 14 behandelen Joost en Inge uit de erfenis verdwenen vermogen. Want ook na het overlijden kunnen er boevenstreken zijn. Zo kan de executeur een greep in de kas doen of kan, zoals in deze aflevering, een erfgenaam vermogen achterhouden.

Beluisteren play button
Aflevering 13 14 MIN

Op twee oren slapen

In aflevering 13 behandelen Joost en Inge het nut en belang van de boedelbeschrijving. Om de complexe nalatenschap van kunstliefhebber Elisa te kunnen afwikkelen moet eerst duidelijk zijn waar de nalatenschap precies uit bestaat. De zussen van Elisa zijn al maanden bezig met de afwikkeling maar komen niet veel verder.

Beluisteren play button
Aflevering 12 16 MIN

Erfgenamen op herexamen

Aflevering 12 staat in het teken van de aanvaarding van de nalatenschap van rijschoolhoudster Nicole. Wat als je spijt hebt van het zuiver aanvaarden van de nalatenschap, bewust door keuze of onbewust door handelen? De kinderen van Nicole willen liever niet voor de tot dan toe onbekende schulden van hun moeder opdraaien. Krijgen de kinderen een tweede kans?

Beluisteren play button
Aflevering 11 16 MIN

Een kwestie van wegpoetsen

In deze aflevering gaat het over de nietigheid en uitleg van het testament van tante Candy. De werkster is in het testament, dat de demente tante vlak voor haar overlijden liet opstellen, tot enig erfgenaam benoemd en zal het omvangrijke vermogen van tante krijgen. Maar neven Pieter, Peter en Paul, denken daar heel anders over.

Beluisteren play button
Aflevering 10 17 MIN

De erfrechtelijke wachtkamer

In de tweede aflevering van deze 2e serie bespreken mr. Joost Diks en Inge Diepman een casus over de wettelijke verdeling. Vader Teun heeft 2 zoons uit zijn eerste huwelijk. Hij is opnieuw getrouwd met Anja. Als langstlevende krijgt zij bij Teun’s overlijden zijn nalatenschap. Maar welk (stief)kind krijgt wat als ook Anja jaren later overlijdt?

Beluisteren play button
Aflevering 9 13 MIN

Wijze raad van de erfrechtadvocaat

In de eerste podcast van de 2e serie kijken Joost en Inge terug op de eerste serie en kijken vooruit naar een nieuwe serie vol aansprekende erfrechtkwesties, veelgestelde vragen en wijze raad van mr. Joost Diks.

Beluisteren play button
Aflevering 8 18 MIN

Het is soms spannend aan de verdelingstafel

In deze aflevering behandelen Inge Diepman en mr. Joost Diks het antwoord op de meest gestelde vraag over de verdeling van de nalatenschap: “Moet iedereen het eens zijn met de verdeling van de nalatenschap?”.

Beluisteren play button
Aflevering 7 13 MIN

De buurvrouw met de pinpas

In deze aflevering behandelen Inge Diepman en mr. Joost Diks het antwoord op de meest gestelde vraag over verdwenen vermogen: “Hoe komt het verdwenen vermogen terug in de nalatenschap?”.

Beluisteren play button
Aflevering 6 14 MIN

Er was alleen nog een lampenkap

In deze aflevering behandelen Inge Diepman en mr. Joost Diks het antwoord op de meest gestelde vraag over de vereffenaar: “Wie betaalt de vereffenaar?”.

Beluisteren play button
Aflevering 5 14 MIN

Een executeur met sterren

Deze aflevering van de podcastserie ‘de Erfrechtadvocaat’ staat in het teken van de executeur. De meest gestelde vraag over de executeur van het testament: “Hoe kom ik van de executeur af?”.

Beluisteren play button
Aflevering 4 14 MIN

Er staat ‘broer’ maar we lezen ‘partner’

Deze aflevering van de podcastserie ‘de Erfrechtadvocaat’ staat in het teken van de meest gestelde vraag over de uitleg van het testament: “De erflater heeft het testament nooit zo bedoeld, hoe toon ik dat aan?”.

Beluisteren play button
Aflevering 3 18 MIN

Onbewust op een landmijn

In deze aflevering behandelen we het antwoord op de meest gestelde vraag over het aanvaarden van nalatenschappen. Desgevraagd aan Joost Diks was het antwoord: “Kwamen er maar vragen!”.

Beluisteren play button
Aflevering 2 15 MIN

Er is weer een legitimaris geboren!

In deze aflevering behandelen we het antwoord op de meest gestelde vraag over de legitimaris: “Ik ben onterfd, krijg ik toch wat?”.

Beluisteren play button
Aflevering 1 15 MIN

Steeds meer om ruzie over te maken

In deze aflevering behandelen we het antwoord op de meest gestelde vraag over de erfrechtadvocaat: “Waarom zou je dit werk willen doen?”.

Beluisteren play button
quote icon Seizoen 4 van "De Erfrechtadvocaat" is vanaf nu te beluisteren!

Vragen

Opmerkingen of vragen naar aanleiding van deze podcast kunt u sturen naar info@familie-erfrecht.nl.

Joost Diks

Joost Diks is een gerenommeerd specialist op het gebied van familie- en erfrecht bij Advocaten Familie- & Erfrecht. Meer dan 15 jaar geleden zag hij al het belang van specialisatie op het terrein van het erfrecht in de advocatuur. Joost was een van de eerste gespecialiseerde erfrechtadvocaten van Nederland en medeoprichter van de specialisatievereniging voor erfrechtadvocaten, de VEAN. Joost verzorgt veelvuldig opleidingen, cursussen en lezingen op het gebied van het familie- en erfrecht voor advocaten, notarissen, rechters, studenten en juristen. Joost is verder (co)auteur van diverse boeken en publicaties over het erfrecht.

Inge Diepman

Inge Diepman is bekend geworden door haar presentatie van het dagelijkse televisieprogramma ‘B&W’. En programma’s als Het Zwarte Schaap, Middageditie en de bekende quiz Herexamen. Ook werkte zij als onafhankelijk waarnemer mee aan Op zoek naar het zesde zintuig van de KRO en maakte ze programma’s voor Teleac. De combinatie van inhoud en amusement komt terug in de manier waarop ze ook geregeld bijeenkomsten vormgeeft. Inge is als rasechte interviewer en scherpe analyticus in staat om gedurende een project de juiste invulling te geven aan een programma, om vervolgens als presentator die voorbereiding in een goede sfeer tot zijn recht te laten komen.

Erfenismagazine

Bezoek ook het Erfenismagazine, ons online magazine over zaken rondom de erfenis. U vindt hierin nog meer veel gestelde vragen maar ook tips, uitleg van juridische begrippen, toelichting op belangrijke wetsartikelen en columns van erfrechtadvocaten.

Wilt u  hulp bij uw conflict rondom een erfenis? Of heeft u een vraag voor een erfrechtadvocaat? Neem contact met ons op.

Wilt u hulp bij uw conflict rondom een erfenis?

Neem contact met ons op.

call to action

Meld u aan voor onze opleidingen nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ons aanbod. Meld u hieronder aan en ontvang als eerste een overzicht van nieuwe data en opleidingen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.