Kan de executeur een schenking vernietigen op grond van misbruik van omstandigheden?

De erfrechtadvocaat wordt regelmatig geconfronteerd met een schenking die tot stand is gekomen onder bedenkelijke omstandigheden. Het komt geregeld voor dat kwetsbare ouderen ongebruikelijke schenkingen verrichten aan iemand die misbruik maakt van hun positie. De erfrechtadvocaat kan dan onderzoeken of de schenking  kan worden vernietigd op grond van misbruik van omstandigheden.

Lees verder

Grenzen aan een overeenkomst over kinderalimentatie

Vanaf 2009 stelt de wet het opstellen van het ouderschapsplan verplicht voor ouders die een verzoekschrift tot echtscheiding dan wel een verzoekschrift tot ontbinding van het geregistreerd partnerschap indienen bij de rechtbank. Ook afspraken over de kosten van de kinderen dienen daarin te worden opgenomen.

Lees verder