Het (niet) waardedrukkende effect van de tweetrapsmaking voor de imputatie op de legitieme portie

Tweetrapstestamenten zijn onverminderd populair. Eerder schreef ik over de fiscale voor- en nadelen van dergelijke testamenten. Fiscaal verkrijgt een ‘verwachter’ bij het overlijden van de eerststervende (‘insteller’ van de tweetrapsmaking) nog helemaal geen erfdeel en wordt de verwachter derhalve ook niet aangeslagen voor erfbelasting. Voor de fiscaliteit behoeft men zich dus niet af te vragen…

Lees verder

Uitleg van legaten door de vereffenaar van een nalatenschap

Al eerder verschenen er in de VereffeningsFlits artikelen over de bijzondere rol van het legaat in een vereffening (zie bijvoorbeeld de VereffeningsFlits van 16 maart 2023, ‘legaten van aandelen in de vereffening’ en 17 juni 2022, ‘het legaat in de vereffening’). De rechtbank Midden-Nederland heeft uitspraak gedaan in een zaak waarin een vereffenaar met een…

Lees verder

Leestips juni 2024

Dr. R.E. Brinkman en mr. J.M. Van Anken, ‘Verhaal op het eigen vermogen van de beneficiair aanvaardende erfgenaam na ontvangen uitkeringen.’ TE 2024/1; B.W.J. Theunissen, ‘Ernstig en verwijtbaar… De vrees van iedere erfgenaam-vereffenaar.’ Advotip Afl. 2024-8; Gerechtshof Amsterdam 19 maart 2024 ECLI:NL:GHAMS:2024:707. Verzoek opheffing vereffening moet in beginsel door de vereffenaars gezamenlijk worden ingediend, maar…

Lees verder