Het loon van de vereffenaar bij een positieve nalatenschap

Een door de rechtbank benoemde vereffenaar heeft op grond van de wet recht op loon.  De hoogte van het vereffenaarsloon wordt vastgesteld vóórdat de uitdelingslijst bij de boedelnotaris of ter griffie wordt neergelegd. Als echter sprake is van een positieve nalatenschap, rust op de vereffenaar níét de verplichting om een uitdelingslijst neer te leggen. Hieronder…

Lees verder

VereffeningsFlits sep. ’22

Vanuit ons kennisinstituut FEIN vinden we het belangrijk en leuk om onze cursisten en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen rondom de vereffening van nalatenschappen. In de VereffeningsFlits gaan wij in op enkele inhoudelijke thema’s rondom de vereffening van nalatenschappen en behandelen wij actuele ontwikkelingen en/of uitspraken met betrekking tot de…

Lees verder

De vereffenaar van de nalatenschap als onderhandelaar?

De kerntaak van de vereffenaar wordt beschreven in artikel 4:211 lid 1 BW, dat bepaalt dat de vereffenaar tot taak heeft de nalatenschap als een goed vereffenaar te beheren en te vereffenen. Alle wettelijke taken van de vereffenaar vloeien hieruit voort. De door de vereffenaar te verrichten werkzaamheden moeten aldus bijdragen aan het primaire doel…

Lees verder

Aansprakelijkheid bij vereffeningen van nalatenschappen en de Maclou-norm

Vereffeningen vs. faillissementen Vaak wordt de vereffening van de nalatenschap vergeleken met de afwikkeling van een faillissement. En dat is ook wel te begrijpen. Er zijn immers diverse artikelen van de faillissementswet van overeenkomstige toepassing verklaard op de vereffening van nalatenschappen. Daarnaast zien beide systemen op een inventarisatie van de boedel en het vervolgens te…

Lees verder